Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kheil Karel Petr

Vyhledávání:
KAREL PETR KHEIL
(1843 - 1908)

Narodil se 7. 3. 1843 v  Praze, zemřel 11. 3. 1908 tamtéž.
Obchodník, odborný spisovatel, novinář, pedagog.
Narodil se v  pražské obchodnické rodině, jeho otec Karel Petr Kheil (17. 10. 1817 - 16. 12. 1881) založil roku 1846 obchodní školu a napsal řadu odborných statí. Vystudoval nižší gymnázium a zároveň se vyučil kupcem. Od mládí přispíval do různých novin a časopisů, v  letech 1863-1866 byl členem redakce Národa. Od roku 1863 učil obchodní vědy a účetnictví na různých učilištích, nakonec na své soukromé obchodní škole, a byl docentem účetnictví na české technice. Hodně cestoval a věnoval se veřejnému životu, mj. byl členem sboru obecních starších v  Praze, soudním znalcem, členem správní rady pojišťovny Slavie, tiskárny Politika a Pražské úvěrní banky.
Napsal Německo-český slovník názvů zboží obchodního a Obchodní korespondenci v  řeči české a německé kromě mnoha drobnějších odborných knih a článků. Vedle toho překládal z  dánštiny a francouzštiny a byl spolupracovníkem Ottova slovníku naučného. Věnoval se i botanice a byl dopisujícím členem Centrální komise pro zachování uměleckých a historických památek ve Vídni. Byl známým sběratelem knih, grafiky, rytin a map.
S  manželkou Zdeňkou roz. Pštrossovou, dcerou pražského primátora Františka rytíře Pštrosse (sňatek roku 1872), měli dcery Lotty a Zdeňku. Kheilova sestra Elvíra byla přítelkyní dcery Karla Havlíčka-Borovského Zdenky, kterou Karel Petr Kheil v  roce 1866 miloval. Bratr Napoleon Manuel Kheil řídil svou obchodní školu.
Lotty Kheilová se v  roce 1894 vdala za docenta JUDr. Josefa Trakala (1860 - 1913), pozdějšího ředitele Strakovy akademie a poslance, podruhé byla provdaná Matysová. Zdeňka Kheilová si vzala roku 1896 JUDr. Ludvíka Vaňka, sekretáře Zemského výboru.
Osobní fond Karla Petra Kheila získal literární archiv Památníku národního písemnictví v  roce 1986 (č.př.12/86). Nejcennější částí fondu je vzájemná korespondence Zdenky Havlíčkové s  Karlem Petrem Kheilem a jeho sestrou Elvírou. Je zde i další zajímavá přijatá, odeslaná i rodinná korespondence, mezi cizí korespondencí vyniká velký soubor opisů korespondence, kterou psala i dostávala Zdenka Havlíčková a opisy dopisů Karla Havlíčka Borovského matce. Havlíčkovské materiály obsahuje i oddíl dokladů, rukopisů a varií. Fond je doplněn několika tisky, výstřižky a fotografiemi. Opisy a přípravné materiály jsou dílem Věry Půlpánové, která připravovala edici korespondence Zdenky Havlíčkové.
Osobní fond Karla Petra Kheila zpracovala Věra Půlpánová. Po jejím úmrtí zpracování zrevidoval a úvod sestavil Karol Bílek, soupis napsala Liběna Šolcová. Fond byl zpracován pod č. př. 12/86, je uložen ve čtyřech archivních kartonech a zahrnuje časové rozmezí 1832 - 1927.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace