Literární archiv Památníku národního písemnictví - Klácel František Matouš

Vyhledávání:
František Matouš Klácel
(1808-1882)

František Matouš Klácel, filozof, pedagog a žurnalista, se narodil 7. dubna 1808 v České Třebové. Gymnázium a biskupský filozofický ústav navštěvoval v Litomyšli. V roce 1827 vstoupil do augustiniánského kláštera ve Starém Brně, kde přijal řeholní jméno Matouš. Na kněze byl vysvěcen roku 1833. V letech 1835 - 1844 působil jako profesor filozofie ve filozofickém ústavu v Brně. Již ve 30. letech vzbudil pozornost svými literárními pracemi, zvláště básnickými a filozofickými. Po nuceném odchodu z filozofického ústavu strávil téměř rok u mecenáše A. Veitha v Liběchově, kde se staral o zámeckou knihovnu. Po návratu do kláštera (r. 1845) byl Klácel činný i žurnalisticky. Vydával poučný a zábavný list Týdenník a byl redaktorem Moravských novin. V roce 1848 byl členem deputace do Tyrol a účastníkem Slovanského sjezdu. Z roku 1849 pocházejí Listy přítele přítelkyni o původu socialismu a komunismu věnované B. Němcové. Pro ni také přeložil Immermannův Tulipánek. V 60. letech žil opět v klášteře. Po mnohaletém kolísání mezi životem klášterním a občanským, opustil Klácel v 61 letech vlast a odešel do Ameriky. Zde se snažil organizovat bratrstva na základě své ideje vesměrnosti a vydávat noviny. Poslední rok života strávil v Belle Plain ve státě Iowa, kde také dne 17. března 1882 zemřel.
Fragment osobního fondu Františka Matouše Klácela je uložen v 1 archivním kartónu. Je v něm uložena korespondence (87 dopisů A. V. Šembery), rukopisy vlastní (básně, překlady, tři vázané exempláře Kulíška, který vyšel v roce 1845 pod názvem Ferina lišák), tisky (Dobrověda z roku 1847 a Klácelův životopis od Jana Kabelíka z roku 1908) a dokumentace (fotokopie a opisy korespondence a fotokopie notového záznamu).
Část písemností Františka Matouše Klácela daroval v roce 1951 B. Dušek, další část byla získána delimitací z Knihovny Národního muzea. Americká část Klácelovy pozůstalosti je uložena v Náprstkově muzeu. V LA PNP je fond uložen pod těmito přírůstkovými čísly: 237/51, 29/63 a 52/63 a zahrnuje období 1827 - 1908.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace