Literární archiv Památníku národního písemnictví - Klement František

Vyhledávání:
František Klement
(1851-1933)

Narodil se 9. 10. 1851 v Praze na Smíchově v rodině zedníka a zemřel 17. 1. 1933 v rakouském Innsbrucku.
Po středoškolských studiích a kratší obchodní praxi vstoupil do služeb arcivévody Ludvíka Salvatora a stal se tajemníkem soukromé pokladny, později pak inspektorem. S arcivévodou Klement hojně cestoval jak po Evropě (Španělsko, Francie, Itálie, Řecko), tak i po Malé a Střední Asii (Turecko, Palestina, Sýrie) a severní Africe. Z těchto cest zasílal zajímavé dopisy do Národních listů (od roku 1871) a Lumíra (1873 - 1876), později své cestopisné práce uveřejňoval v časopise Květy.
Od roku 1876 žil v Praze, věnoval se publicistické a literární činnosti (uveřejňoval pod pseudonymem Quido Mansvet) a přátelil se se Svatoplukem Čechem a Servácem Hellerem. K jeho dalším zájmům patřilo studium starého umění a starožitností, z toho důvodu se organizačně podílel na přípravě Národopisné výstavy v roce 1895.
V roce 1892 podnikl další cestu do Palestiny, Sýrie a Persie a zde také získal materiál pro svůj cestopis Sýrie. V r. 1894 vydal ilustrované dílo Palestýna a do Květů zasílal fejetony věnované starožitnostem a alpinismu.
V r. 1898 se z rodinných důvodů (onemocněl mu syn) přestěhoval do rakouského Innsbrucku, ale i nadále udržoval písemný kontakt s Čechem i Hellerem.
Největší část literární pozůstalosti Františka Klementa zabírá jeho cestopis Sýrie, který byl zčásti publikován a zčásti zůstal v rukopise. Části publikované vyšly hlavně v časopise Květy, o čemž nás informuje zachovaná korespondence Svatopluka Čecha, tvořící vedle rukopisu hlavní část fondu.
Literární pozůstalost F. Klementa je uložena v 1 kartónu pod přírůstkovým číslem 4, 5 /25 a zahrnuje období 1891 - 1908.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace