Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kles Petr

Vyhledávání:

Petr Kles
(vl. jm. Vilém Vordren)
(1869-1916)

Vlastním jménem JUDr. Vilém Vordren. Narodil se 3. července 1869 ve Frýdštejně u Turnova, zemřel 2. října 1916 v Drvaru v Bosně.
Pocházel z početné rodiny lesníka Vincence Vordrena, který působil na různých místech hlavně na panství knížat Rohanů. Do školy chodil v Lomnici nad Pop., gymnázium vystudoval v letech 1879 - 1887 v Jičíně a práva na české univerzitě v Praze. Po studiích a vojenské službě působil v letech 1894 - 1895 jako advokátní koncipient v Domažlicích, v letech 1895 - 1898 v Písku. 12. prosince 1900 byl promován, zaměstnán byl až do roku 1906 u pražských advokátů JUDr. Tondera a JUDr. Claudiho.
Od 4. srpna 1906 měl otevřenu vlastní advokátní kancelář v Praze, ale konkurenční boj vydržel pouze dva roky. V roce 1908 se stal právníkem hrabat Kinských v Chlumci nad Cidlinou a založil si zde rovněž soukromou advokátní kancelář.
Na jaře 1916 narukoval a byl poslán do okupované Bosny, kde 2. října 1916 vlastní rukou zemřel. Pohřben je v Praze.
Prózu i verše začal Petr Kles publikovat od počátku devadesátých let v Lumíru, Národních listech, Zlaté Praze, Nivě aj. K jeho literárním přátelům patřili zvláště Karel Mašek, Jaroslav Hilbert a Jaroslav Kvapil. Pozdější Klesovy práce nacházíme v Moderní revui.
Knižně Petr Kles nepublikoval, teprve dlouho po jeho smrti vydal Karel Sezima dva soubory jeho básní a próz (v Družstevní práci 1931 a v Klírově edici ZODIAK na Kladně 1932). Později se k němu vraceli zvláště regionální badatelé (Irena Malínská, Karel Kinský, Antonín Otmar).
Písemnou pozůstalost Petra Klesa získal literární archiv Památníku národního písemnictví v r. 1974 zásluhou ing. Antonína Otmara. Je to ovšem pouze fragment písemností, které ing. Otmar shromáždil zvláště od příbuzných Petra Klesa. Z přijaté korespondence jsou nejdůležitější dva dopisy Josefa Václava Sládka, 6 dopisů Jaroslava Hilberta a další jednotlivé dopisy týkající se Klesovy tvorby. Dále je zachováno několik autorových rukopisů, výstřižků a fotografií; pozůstalost obsahuje i obě posmrtně vydané knihy. Připojena je také Otmarova studie o Petru Klesovi a několik písemností o Otmarově pátrání po Klesově písemné pozůstalosti.
Fragment písemné pozůstalosti Petra Klesa je uložen v 1 archivním kartónu pod přírůstkovým číslem 9/74. Zahrnuje období 1870, 1891 – 1969.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace