Literární archiv Památníku národního písemnictví - Klíma Jiří Václav

Vyhledávání:
Jiří Václav Klíma
(1874-1948)

Narodil se 13. března 1874 v Mnichově Hradišti, kde jeho otec Jan Klíma působil jako učitel. Gymnázium studoval v Mladé Boleslavi, kde se spřátelil s básníkem Antonínem Mackem a historikem Josefem V. Šimákem. Středoškolská studia dokončil v Praze, kde také v  letech 1892 -1897 absolvoval studia na filozofické fakultě Karlovy univerzity. Již během studií se zapojil do veřejného života, zvláště v období příprav Národopisné výstavy r. 1895; kdy byl jednatelem dolnorakouského odboru.
Po studiích působil jako středoškolský profesor v Jindřichově Hradci (1897), v  Kostelci nad Orlicí (1898 - 1903), v Praze-Žižkově (1903 - 1906) a v Chrudimi, kde byl ředitelem dívčího lycea (1906 - 1915). V říjnu 1898 se oženil s Marií Habeltovou z Potštýna, překladatelskou z  různých jazyků a autorkou drobných povídek (zemřela 31. 3. 1923). Roku 1897 redigoval almanach Potštýn a v letech 1905-1906 časopis Krásy našeho domova. Jeho blízkými přáteli se v těchto letech stali prof. Jan Urban Jarník, prof. Bohumil Jan Eiselt, MUDr. František Albert, prof. Josef Theurer aj.
Od r. 1916 se stále intenzivněji věnoval různým otázkám pedagogiky. Přestěhoval se do Prahy, kde působil jako pedagogický poradce Jedličkova ústavu pro výchovu zmrzačených, přednášel pedagogiku na Českém vysokém učení technickém, na Vyšší škole sociální péče a na Vysoké škole obchodní, od r. 1927 byl docentem na Karlově univerzitě. Rovněž pracoval ve Svazu osvětovém a v letech 1916 - 1918 redigoval časopis Česká osvěta. Od r. 1921 byl redaktorem časopisu Střední škola a ve Vilímkové nakladatelství řídil edici Za vzděláním. Jako uznávaný komeniolog byl mj. jednatelem Spolku pro postavení pomníku J.  A.  Komenskému v  Amsterodamě. Byl také činný v mezinárodních institucích estetických a pedagogických (zvláště v organizacích pro výchovu tělesně postižených). Aktivně působil i ve  vzdělávacím odboru Československé obce sokolské. Okrajově se zabýval estetickými otázkami tance a rytmiky (spolupracoval se školou E. Duncanové) a problémy středoškolského studia.
Roku 1924 se znovu oženil s Marií Neumannovou.
Jiří Václav Klíma zemřel 7. dubna 1948 v Praze. Jeho literární činnost začínala koncem 90. let drobnými příspěvky do tehdejších časopisů a překlady z angličtiny (Adams, Ruskin, Twain aj.). V letech svého působení. na středních školách vydal několik učebnic a čítanek (např. Lidová čítanka 1908), pak pracoval na pedagogických spisech (Základy vědy o  estetické výchově, Úvod do metodiky výchovy mravní a estetické, Výchova mrzáků, Výchova dítěte, Rytmus a rytmika, Teoretické základy vychovatelské praxe aj.). Středoškolským otázkám jsou věnovány např. spisy Školství ve XX. století, Typologický průzkum žactva střední školy, Jak čísti. Svůj význam mají i Klímovy práce popularizační - Věčně živý Komenský, Osobnost J.  E.  Purkyně, Mistr Jan Hus, Adolf Heyduk, Svatopluk Čech; z  dětských vzpomínek těží jeho kniha Jirka. Redigoval i několik pedagogických sborníků.
Písemná pozůstalost Jiřího Václava Klímy se dostala do literárního archivu Památníku národního písemnictví ze sbírky sběratele Otomara Spěváčka r. 1970. Podstatnou část pozůstalosti tvoří korespondence J. V. Klímy, která je zachována z celého období jeho působení v poměrné úplnosti. Nejvýznamnější jsou soubory dopisů jeho přátel F. Alberta, B.  J. Eiselta, J. U. Jarníka, F. Bílého, A. Očenáška, J. Theurera, J. V. Šimáka, L. Syllaby aj., které jsou převážně věnovány kulturním a estetickým otázkám. Cenná je i korespondence s  předními pedagogy (F. Čáda, F. Drtina, R. Jedlička, O. Kádner, F. Bakule, J. Hendrich), spisovateli (J. John, J. Herben, A. Macek, J. S. Machar, V. Tille) atd. Jiného písemného materiálu je zachováno málo.
Písemná pozůstalost Jiřího Václava Klímy je v literárním archivu Památníku národního písemnictví uložena v 11 archivních kartónech pod přírůstkovými čísly 28, 134/70 a 78/94. Zahrnuje období 1841 – 1947.Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace