Literární archiv Památníku národního písemnictví - Klíma Ladislav

Vyhledávání:
LADISLAV KLÍMA
(1878 – 1928)

Jeden z  nejsvéráznějších českých myslitelů všech dob, filozof a spisovatel Ladislav Klíma se narodil 22. srpna 1878 v  Domažlicích, zemřel 19. dubna 1928 v  Praze. Klímovo originální myšlení našlo svůj výraz nejen v   dílech filozofických (Svět jako vědomí a nic, Traktáty a diktáty, Vteřina a věčnost), ale také v  autorových posmrtně vydaných denících, vzpomínkách a korespondenci (Arkanum. Cogitata. Sentence, Vlastní životopis, Cholupický den, Filosofické listy, Duchovní přátelství) a v  neposlední řadě i v  jeho a prózách a dramatech (Utrpení knížete Sternenhocha, Slavná Nemesis a jiné příběhy, „Velký román“, Matěj Poctivý).
Základ osobního fondu Ladislava Klímy byl v  Literárním archivu Památníku národního písemnictví vytvořen v  roce 1991 koupí významné části Klímovy dochované písemné pozůstalosti. Fond byl v  letech 1992 – 1999 doplněn několika menšími koupěmi a dary, přiřazeny k  němu byly rovněž tři drobné přírůstky zpracované jako jednotliviny a dva starší přírůstky uložené ve variích.
Nejcennějšími součástmi fondu jsou korespondence přijatá i odeslaná a rukopisy vlastní. Z  oddílu korespondence je možno upozornit např. na Klímovu korespondenci s    Franzem a Marií Böhlerovými, Otokarem Březinou,  Arnoštem Dvořákem, Aloisem Fidlerem, Emanuelem Chalupným, Antonínem Křížem, Kamilou Lososovou a Milošem Srbem. Oddíl korespondence je bohužel značně neúplný, kromě toho je část dopisů ve fondu zastoupena pouze v  opisech.
Rovněž oddíl rukopisů vlastních působí značně neúplným dojmem, neboť z  Klímových původních rukopisů se většinou dochovala jen torza, část rukopisů také patrně dosud zůstává v  rukou soukromých sběratelů. Vedle textů psaných rukou Ladislava Klímy je v  tomto oddíle velké množství rukopisných i strojopisných opisů Klímových děl nebo jejich částí, tyto opisy jsou však pravděpodobně v  mnoha případech značně nepřesné, s  dodatečnými opravami, úpravami, vpisky apod.
Z  rukopisů cizích stojí za zmínku zvláště rukopisy Klímova přítele Franze Böhlera. Do  tohoto oddílu byly také zařazeny opisy Klímových textů pořízené Davidem Součkem a opatřené jeho poznámkami a vysvětlivkami a rovněž Součkův Soupis rukopisné pozůstalosti Ladislava Klímy. Bez zajímavosti pro badatele nejspíš nebudou ani Klímovy doklady a fotografie, cenné informace o Klímově životě a díle mohou poskytnout rovněž tisky a výstřižky.
Časový rozsah osobního fondu Ladislava Klímy zahrnuje období 1878 – 1999. Fond byl zpracován pod přírůstkovým číslem 1/91 a je uložen ve 24 kartonech. Jelikož materiál je ve  špatném stavu, byla provedena fotodokumentace nejcennějších částí fondu (tj. oddílů dokladů, korespondence, rukopisů vlastních a rukopisů Franze Böhlera), které by nadále měly být badatelům přístupné jen na mikrofilmu.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace