Literární archiv Památníku národního písemnictví - Klostermann Karel

Vyhledávání:
Karel Klostermann
(1848-1923)

Narodil se 15. února 1848 v  Haagu v  Horních Rakousích, zemřel 16. července 1923 ve  Štěkni u Strakonic. Studoval na gymnáziu v  Písku a v  Klatovech, v  letech 1865 - 1869 lékařství ve Vídni, ale studia nedokončil. Stal se nejprve roku 1870 vychovatelem v  Žamberku a roku 1872 redaktorem vídeňského časopisu Wanderer a spolupracovníkem pražského listu Politik. V  letech 1873 - 1908 učil na reálce v  Plzni. Obsáhlým prozaickým dílem se zařadil do venkovské realistické prózy z  konce 19. a počátku 20. století.
Fragment jeho literární pozůstalosti byl získán různými dary a koupěmi a je uložen v  1  kartónu pod různými přírůstkovými čísly v rozmezí A 50/57 - 104/76. Zahrnuje období 1895 - 1923. Obsahuje korespondenci, rukopisy a drobné tisky. Tento soupis zachycuje stav fondu k  roku 1965.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace