Literární archiv Památníku národního písemnictví - Klub esperantistů

Vyhledávání:
KLUB ESPERANTISTŮ
(1902)

Esperanto, umělý mezinárodní jazyk, vytvořil polský lékař Ludvik Zamenhof v roce 1887. Postupně se začal šířit i za hranice Polska. Po jeho proniknutí k nám byl založen v roce 1902 pražským knihkupcem Eduardem Weinfurterem první klub v Čechách (V Brně byl založen již o rok dříve - v roce 1901.) Tento klub existuje dodnes, současným předsedou je Jiří Patera. Mezi jeho příznivce (samideány) a zakládající členy patřil krátký čas i spisovatel Stanislav Kostka Neumann.
Ve fondu najdeme dopisy i pohlednice téměř ze všech částí světa, především z pozůstalosti Sofie Čiperové. Korespondence je psána česky nebo esperantsky. Dále jsou zde i další známá jména, např. Julie Šupichová, Marie Rousková, Ludwig Goldberger a Robert Bloch.
V oddíle rukopisů zaujmou především vzpomínky Roberta Blocha na cestování po balkánských zemích a dále sešity poznámek Ludwiga Goldbergera.
Ve fondu jsou zastoupeny i noviny a časopisy vydávané v letech 1909 - 1937 např. v Ženevě, v Paříži, ve Vídni, v Lipsku, a dokonce i v japonském Tokiu. Zajímavá je učebnice esperanta z roku 1907, německo-esperantský slovník a německo-esperantská konverzace. Dále jsou zde esperantské propagační materiály, plakáty, obrázkové brožury atd. Najdeme tu i větší množství výstřižků v češtině, v němčině i v esperantu a fotografie z různých esperantských setkání z tohoto, pro esperantské hnutí pravděpodobně nejšťastnějšího období.
Fond získal literární archiv Národního muzea, je uložen v osmi archivních kartonech a zahrnuje období 1907 - 1937.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace