Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kober Ignác Leopold

Vyhledávání:
Ignác Leopold Kober
(1825-1866)

Narodil se 6. ledna 1825 v Praze, zemřel 26. května 1866 v Janských Lázních. Začal v Praze navštěvovat akademické gymnázium, ale pocházel z chudé rodiny krkonošského tkalce, a proto musel odejít roku 1838 do Vídně za řemeslem a ve svém studiu pokračovat soukromě. Již jako učeň nejprve soustružnický a pak zámečnický na sebe upozornil německými překlady Rubešovy Harfenice, Sabinova Hrobníka a hlavně povídek J. K. Tyla Rozina Ruthardova, Láska básníka, Alchymista aj., které později vydal tiskem. Publikoval ve Witthauerově Wiener Zeitschrift a ve sbírkách Rosen und Dornen, Der erzählende Hausfreund aj. Láska ke knihám jej brzy odvedla od řemesla k povolání knihkupeckému a později nakladatelskému. Roku 1843 se stal Kober knihkupeckým cestujícím a od roku 1846 začal v Táboře samostatně vydávat německou sbírku románů Album, která byla roku 1861 přenesena do Vídně. V době bachovské reakce se přestěhoval roku 1853 do Prahy, kde si roku 1856 zažádal o udělení knihkupecké koncese, která mu byla od roku 1857 udělena spolu s pražským měšťanstvím. Tak začala jeho záslužná činnost nakladatelská, která měla velký význam pro českou literaturu.
Vydal sebrané spisy Tylovy, Klicperovy, Langrovy, Máchovy, Polákovy, Rubešovy, Zapovu Českomoravskou kroniku, Mikovcovy Starožitnosti, Bezděkovu Bibli. Jeho nejvýznačnějším podnikem bylo vydání Riegrova Slovníku naučného. Pro toto podnikání si zařídil vlastní Národní knihtiskárnu, kterou po jeho předčasné smrti vedla jeho vdova a později syn Karel Bohuš Kober (nar. 13. 12. 1849 v Táboře, zemřel 2. 10. 1890 v Praze), který pokračoval v otcově díle vydáváním Národní biblioteky a vydal i několik vlastních beletristických sbírek, různých sportovních příruček a roku 1873 se pokusil i o dramatickou práci, frašku Komedianti na útěku.
Fragment literární pozůstalosti byl získán částečně r. 1901 darem F. A. Urbánka a z větší části r. 1956 koupí od knihkupce L. K. Žižky. V literárním archivu PNP je uložen pod přírůstkovým číslem 79/81. Tento soupis zachycuje stav fondu k roku 1971 (1 kartón). Zahrnuje období 1845 – 1882.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace