Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kobliha František

Vyhledávání:
František Kobliha
(1877-1962)

Narodil se 17. 11. 1877 v Praze, zemřel 12. 11. 1962 tamtéž.
Malíř, kreslíř a grafik František Kobliha, příslušník druhé generace českých symbolistů, v roce 1905 absolvoval Ženíškovu pražskou akademii umění. Věnoval se leptu, dřevorytu a litografii. Jeho práce doprovázely díla autorů seskupených kolem Moderní revue, např. sbírky Karla Hlaváčka Pozdě k ránu a Mstivá kantiléna, dále Karáskův Endymion. Jeho dřevoryty zdobí výtisk Máchova Máje v Moderní revui z roku 1911. Tvořil kresby k dílům Przybyszewského, Opolského, Balzaca aj. Od roku 1925 vydával se svými grafikami také vlastní texty. Soubory jeho děl, typicky snových a melancholických, vyšly pod názvy Prosté motivy (1908), Ex libris (sbírka litografických, leptavých a zvláště vydařených dřevorytových ex libris, Praha 1917) a Fantazie měsíčních nocí (1944). Po válce vytvořil litografie k básním a prózám Edgara Allana Poea. Ilustroval bibliofilské tisky, které také od roku 1926 ve své soukromé edici vydával. František Kobliha byl členem Svazu českých umělců grafiků Hollar a stál u vzniku spolku symbolistních malířů Sursum (zal. 1911).
Osobní fond Františka Koblihy obsahuje řadu rukopisů umělcových přátel, výtvarníků a spisovatelů, např. Jaroslava Seiferta, Jiřího Karáska ze Lvovic, Růženy Jesenské aj. Zajímavá je kniha blahopřání ke Koblihovým 75. narozeninám, doplněná kresbami a básněmi gratulantů (mezi jinými i Petr Bezruč, Bedřich Beneš Buchlovan, Cyril Bouda, Zdeněk Kriebel, Karel Vik, Vladimír Silovský, Ferdiš Duša, Alois Moravec, Ludmila Jiřincová) a Koblihův památník s básněmi Viktora Dyka, Jarmila Krecara, Rudolfa Krupičky a Jaroslava Bednáře, se zápisy Jiřího Karáska ze Lvovic, Františka Hrubína, Rudolfa Medka, Stanislava Przybyszewského a dalších. Unikátní je sbírka Koblihových ex libris. Fond obsahuje velkou část rodinné korespondence a několik jednotlivin.
Osobní fond Františka Koblihy získal Literární archiv Památníku národního písemnictví v roce 1963. Je uložen v jednom archivním kartónu pod přírůstkovými čísly 112/41, 276/49, 117/73 a 32/93. Zahrnuje období 1901 – 1974.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace