Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kodym Filip Stanislav

Vyhledávání:
Filip Stanislav Kodym
(1811-1884)

Spisovatel, překladatel, lékař, publicista, popularizátor přírodních věd, politik. Narodil se 1. května 1811 v Opočně, zemřel 4. října 1884 v Šárce u Prahy.
Po absolutoriu gymnázia v Králově Hradci studoval lékařství ve Vídni, kde roku 1836 získal doktorský diplom. Od roku 1842 žil v Praze, byl činný v obrozenských kruzích a zejména se zasloužil svými časopiseckými i knižními publikacemi o zpřístupňování nových poznatků z různých přírodovědných a hospodářských oborů nejširším lidovým vrstvám: např. Naučení o živlech (2 díly, 1849 v Malé encyklopedii nauk a 1863), Lučba rolnická (2 díly, 1852 a 1854), Kniha včelařská (1857), Zdravověda (1853), Čemu učí Darwin? (1876), Čeho třeba, aby užitečné vědomosti přírodovědecké v našem národu více se šířily (1881), Cestování po světě, úvod do zeměpisu (1873) aj. Pracoval jako redaktor v Týdenníku a v Hospodářských novinách, autorsky přispíval do Květů, Lumíra a zvláště do Posla z Prahy. Kromě přírodovědné činnosti se zabýval osvětou také v kulturní oblasti, mj. přeložil veselohru Ženský boj E. Scriba. Po roce 1860 se angažoval v politickém životě, byl zvolen poslancem v českém sněmu, kde zastával federalistické stanovisko. Vrcholem jeho bohaté politické publicistiky jsou Listy o konstituci, vydané roku 1861. Jako redaktor Hlasu byl pro své svobodomyslné názory v roce 1869 žalářován.
Písemná pozůstalost F. L. Kodyma pochází z literárních sbírek Národního muzea, které ji v roce 1907 získalo darem od Jana V. rytíře Diviše Čisteckého ze Šerlinku, ředitele cukrovaru v Přelouči. Nejcennější část fondu představuje korespondence přijatá od významných osobností 19. století (Amerling, Nebeský, Podlipský, Štúr, hrabě Thun aj.) z let 1831 - 1852, která svědčí o tom, že Filip Stanislav Kodym stál v samém středu tehdejšího obrozenského dění. Pozoruhodnou památkou je také rukopis spisu Listy o konstituci, z dokumentů zejména doktorský diplom Vídeňské univerzity a Patent císaře Františka Josefa I. na Kodymův vynález kamen. Součástí pozůstalosti jsou i rukopisy Kodymova otce Václava Kodyma.
Osobní fond Filipa Stanislava Kodyma je uložen ve dvou archivních kartónech pod přírůstkovým číslem 15/1907 a zahrnuje časové období 1829 - 1907.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace