Literární archiv Památníku národního písemnictví - Vajs Václav

Vyhledávání:
Václav Vajs
(1882-1948)

Narodil se 31. 5. 1882 v Křížkách u Malé Skály, zemřel 25. 10. 1948 v Praze.
Pocházel ze statku a od dětství byl spjat s přírodou Českého ráje. Vystudoval gymnázium a teologii, v roce 1905 byl kardinálem Skrbenským vysvěcen na kněze. Několik let působil jako kaplan a až do roku 1940 vyučoval náboženství na několika školách, nejprve v Plzni a pak v Praze.
Roku 1920 byl jmenován administrátorem a roku 1935 i duchovním správcem chrámu Páně sv. Jana na Skalce v Praze. Zasloužil se o rekonstrukci této barokní památky a pomáhal budovat i kostel sv.Václava na Bukovině u Turnova.
Aktivně se podílel na práci Duchovní akademie, Pekařovy společnosti Českého ráje, památkového sboru města Prahy, různých dobročinných spolků.
Byl oblíbeným kazatelem. Od roku 1905 psal fejetony, básně, povídky, cestopisy, které publikoval v různých novinách a časopisech (Čech, Český západ, Lidové listy aj.), a redigoval časopis Dorost. Užíval pseudonym P. Albík a Štírek. Samostatně vydal dramata Kníže (1927), Půlnoc (1932) a v roce 1937 lyricko-epickou sbírku Píseň o pastýři a jiné básně. Poslední jeho básnická sbírka vyšla k Vánocům roku 1946.
Fragment osobního fondu Václava Vajse je uložen v literárním archivu Památníku národního písemnictví v jednom kartónu, je zpracován pod přírůstkovým číslem 2/63 a zahrnuje období 1921 - 1948.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace