Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kondakov Nikodim Pavlovič

Vyhledávání:
Nikodim Pavlovič Kondakov
(1844 - 1925)

Archeolog a historik umění, narodil se 1. (13.) listopadu 1844 v obci Chalaň v Kurské gubernii v Rusku a zemřel v noci z 16. na 17. února 1925 v Praze.
Po studiích na historicko-filologické fakultě moskevské univerzity (1861 - 1865) vyučoval od roku 1866 do roku 1869 na středních školách v Moskvě. V roce 1869 byl zvolen docentem Novorossijské univerzity (Oděsa) pro obor teorie a dějin umění. Předtím vykonal první cestu do Evropy (navštívil také Prahu), kde se zabýval klasickou archeologií a italským malířstvím. Po obhájení disertační práce Pomník Harpyjí v Malé Asii a symbolika řeckého umění na moskevské univerzitě v roce 1873 získal hodnost magistra a v roce 1874 byl potvrzen v hodnosti docenta Novorossijské univerzity na katedře teorie a dějin umění. Po řadě vědeckých cest do zahraničí a do různých oblastí Ruska, jejichž výsledkem byly publikace o byzantském a starém ruském umění, získal v roce 1877 vědeckou hodnost doktora a v témže roce se stal řádným profesorem na katedře teorie a dějin umění Novorossijské univerzity. Následovala řada dalších cest v Rusku i v zahraničí a řada publikací zásadního významu pro dějiny raně křesťanského, byzantského a starého ruského umění. V roce 1888 se N. P. Kondakov stává řádným profesorem petrohradské univerzity na katedře teorie a dějin umění a zároveň hlavním kustodem Ermitáže a členem Imperátorské archeologické komise (do roku 1891); účastní se archeologických výzkumů a podniká řadu cest v jižních oblastech Ruska a na Blízkém východě. Své zkušenosti a poznatky z těchto cest shrnul v několika významných publikacích: Byzantské emaily. Sbírky A. V. Zvenigorodského, 1892; Ruské poklady, 1896; Ruské starožitnosti (série prací spolu s I. I. Tolstým, 1889 - 1899); Ikonografie Ježíše Krista, 1905; především. pak I. svazek Ikonografie Bohorodičky, 1914 (2. svazek následuje v roce 1915). Od roku 1917 do ledna 1920 N. P. Kondakov žil v Oděse, kde přednášel na Novorossijské univerzitě a pracoval v redakci novin Južnoje slovo. 6. února 1920 s I. A. Buninem emigroval do Konstantinopolu a dále do Bulharska, kde v letech 1920 - 1922 přednášel na sofijské univerzitě.
Na pozvání profesorského sboru Karlovy univerzity přijel N. P Kondakov 26. 3. 1922 do Prahy a již v květnu téhož roku zahájil přednášky a seminární cvičení o dějinách středověkého umění a kultury, hlavně východní Evropy, v nichž pokračoval až do své smrti v únoru 1925. Zároveň se intenzívně účastnil práce v ruských vědeckých emigrantských organizacích a konal soukromé přednášky pro dr. Alici Masarykovou. Dokončoval také práce na Ruské ikoně (vyšla péčí MZV ČSR po autorově smrti v letech 1928 - 1933) a na 3. díle Ikonografie Bohorodičky, tzv. Italské Madoně, jejíž rukopis prodal těsně před smrtí do Vatikánu (dosud nepublikováno).
Písemná pozůstalost N. P. Kondakova obsahuje především rozsáhlou korespondenci s ruskými i zahraničními vědci, dále osobní doklady, především však deníky počínaje rokem 1917 až do 16. 2. 1925, obšírné výpisky a poznámky k přednáškám a vědeckým pracím, fragmenty přednášek zaznamenané synem N. P. Kondakova S. N. Kondakovem, spolupracovnicí obou N. J. Jacenkovou a některými jinými osobami, velký soubor fotografií uměleckých děl jako pracovní materiál pro vědecké studie, několik osobních fotografií a výstřižky z novin, z nichž nejzajímavější jsou články N. P. Kondakova v novinách Južnoje slovo.
Součástí pozůstalosti N. P. Kondakova jsou také archiválie, týkající se činnosti jeho nevlastního syna S. N. Kondakova, hlavně korespondence, rukopisy a pracovní materiály. Tato část je značně rozsáhlá, a proto jsme ji vydělili a zkatalogizovali jako samostatný celek v rámci daného fondu.
Písemná pozůstalost N. P. Kondakova byla předána do Národního muzea v roce 1942 a je uložena v literárním archivu Památníku národního písemnictví ve 24 kartónech pod přírůstkovým číslem 165/42. Zahrnuje období 1892 – 1925.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace