Literární archiv Památníku národního písemnictví - Koníčková Karla

Vyhledávání:
Karla Koníčková
(1877-1951)

Narodila se 2. listopadu 1877 v polské Porembě, zemřela 24. srpna 1951 v Praze. V   roce 1881 přesídlila s rodiči do Čech. Základní vzdělání získala na národní škole v   Rokycanech, poté úspěšně absolvovala vyšší obchodní školu v Plzni (1895), hospodyňskou školu v Lounech (1905), rolnickou školu v Plzni (1906) a v roce 1907 získala vysvědčení učitelské způsobilosti pro hospodyňské školy. Během následujících let rozšiřovala své teoretické i praktické znalosti ještě v řadě odborných praxí a kurzů.
Učitelskou dráhu zahájila jako prozatímní učitelka letní hospodyňské školy v   Rokycanech (1907) a Sedlčanech (1909), definitivu získala v roce 1911, kdy byla jmenovaná odbornou učitelkou a současně ředitelkou hospodyňské školy v Přelouči. Od roku 1920 působila jako ředitelka hospodyňské školy v Niměřicích a významně se podílela na   založení a vybudování nové moderní školy tohoto typu v Mladé Boleslavi, jejíž ředitelkou pak byla v letech 1928 až 1934. Následující dva roky vedla hospodyňskou školu v Klatovech a současně od roku 1934 zastávala funkci zemské inspektorky hospodyňských škol. V roce 1936 odešla ze zdravotních důvodů do výslužby.
Během své učitelské praxe byla činná i mimo školu. S úspěchem pořádala a vedla různé odborné kurzy pro ženy a dívky, pořádala přednášky, byla členkou odborných komisí při   celostátních drůbežnických výstavách v Praze, pořádala školní výstavy a exkurze a odbornými i všeobecně vzdělávacími a osvětovými články přispívala do regionálních i odborných listů (např. do Československého zemědělce).
Odborně zpracovala i několik učebních textů pro žákyně hospodyňských škol a v roce 1940 vydala Česká akademie zemědělská její učebnici Drůbežnictví.
Písemná pozůstalost Karly Koníčkové je tvořena částí jejích osobních dokladů, největší celek představuje osobní korespondence zastoupena především dopisy bývalých žákyň, osobních přátel a spolupracovníků. Rukopisy a ostatní materiály jsou zachovány jen torzovitě.
Písemná pozůstalost Karly Koníčkové byla získána od její neteře dr. Jany Berdychové a je uložena ve 4 archivních kartónech pod přírůstkovým číslem 33/93, zahrnuje období 1891 - 1951.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace