Literární archiv Památníku národního písemnictví - Konrád Josef Deograt

Vyhledávání:
JOSEF DEOGRAT KONRÁD
(1859 - 1921)

Narodil se 5. 4. 1859 v Mnichovicích u Prahy, zemřel 15. 3. 1921 tamtéž.
V Praze vystudoval reálku, studia stavitelství na technice však nedokončil. V letech 1882 - 1883 vykonával vojenskou službu v Hercegovině a Dalmácii, po návratu se stal úředníkem a poté jedním z ředitelů pojišťovny Slavia v Praze. Byl spoluzakladatelem Spolku českých spisovatelů beletristů Máj a působil i jako funkcionář Svatoboru, od něhož dostal v  roce 1895 stipendium na cestu do Chorvatska. V závěru života byl postižen vážnou nervovou chorobou a poslední léta strávil v Mnichovicích.
J. D. Konrád se prosadil především jako prozaik a literární referent, na okraji jeho díla stojí i tvorba básnická. Náměty pro své četné povídky a romány čerpal ze svých vzpomínek a zážitků z pobytu na Balkáně a z rodného Posázaví. Pravidelně přispíval literárními referáty do  časopisu Máj.
Osobní fond tvoří především rozsáhlá korespondence, rukopisy básní, povídek a článků, jakož i výstřižky z novin a časopisů, v nichž byly otištěny. V korespondenci přijaté jsou zastoupena i známá jména českého literárního světa 2. poloviny 19. století, z  nejvýznačnějších např. Svatopluk Čech, Alois Jirásek, Eliška Krásnohorská, Karel Václav Rais, Josef Václav Sládek a Jaroslav Vrchlický.
Literární pozůstalost Josefa D. Konráda získal literární archiv Památníku národního písemnictví v letech 1958 a 1973. Je uložena ve 3 archivních kartónech pod  přírůstkovými čísly 112/58 a 7/73 a zahrnuje období 1875 - 1941.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace