Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kosterka Hugo

Vyhledávání:
Hugo Kosterka
(1867-1956)


Narodil se 9. dubna 1867 ve Valašském Meziříčí. Literárně začal tvořit již na tamním gymnáziu, pak přešel na právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze a po studiích celý život působil v účtárně pražského poštovního ředitelství. Vynikal jako překladatel. Překlady vydával od roku 1890 a soustředil se na literaturu severskou, později i holandskou, portugalskou, španělskou, chorvatskou aj. Uváděl k nám např. B. Björnsona, K. Hamsuna, H. Ibsena, S. Lagerlöfovou, A. Strindberga aj. Kromě této své činnosti byl spolupracovníkem Díla, redaktorem Moderní revue a vydavatelem knižnice Symposion, v níž vyšla díla Březinova, Karáskova, Theerova atd. Severské země mnohokrát navštívil a byl vyznamenán dánskými, norskými a švédskými řády. Rovněž působil ve spolkovém životě spisovatelském. Zemřel v Praze 31. května 1956.
Písemná pozůstalost Hugo Kosterky není zachována v úplnosti. Z korespondence jsou zachována zvláště blahopřání k životním jubileím, v menší míře zde najdeme jednání o překlady cizích děl s autory a jednání o vydání těchto překladů. Jiné korespondence je zachován jen zlomek. Stejně tak chybí většina osobních dokladů. A tak podstatnou část pozůstalosti tvoří rukopisy básnických, prozaických i dramatických překladů. Připojeno je i několik rukopisů zachovaných z vydavatelské činnosti Kosterkovy (Březina, Hlaváček, Theerovy Výpravy k já aj.).
Nejvíce jsou v korespondenci zastoupeni z českých autorů František Bílek, Zdenka Braunerová, Jakub Deml, Viktor Dyk, Josef Florián, Hanuš Jelínek, Jiří Karásek ze Lvovic, František Kaván, Karel Moor, nakladatelé A. Srdce, F. Topič a J. R. Vilímek, z cizích pak M. Anderson Nexö, H. Ibsen, A. Mathison-Hansen, S. Michaëlis aj.
Do literárního archivu Památníku národního písemnictví v Praze se větší část pozůstalosti dostala r. 1967 koupí od jeho syna Ladislava Kosterky a manželky Emy Kosterkové, dále r. 1970 koupí od sběratele Vladimíra Zítka, menší část různými drobnými koupěmi. Celkem je písemná pozůstalost Hugo Kosterky uložena v 9 archivních kartónech pod přírůstkovými čísly v rozmezí 6/67 – 103/70. Zahrnuje období 1886 – 1967.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace