Literární archiv Památníku národního písemnictví - Vávra Vincenc

Vyhledávání:
Vincenc Vávra
(1849-1936)

Narodil se 26. 7. 1849 v Újezdci u České Skalice, zemřel 5. 1. 1936 v Brně.
Literární historik, středoškolský profesor.
Studoval na gymnáziu v Hradci Králové a na pražské filozofické fakultě. Pak působil jako středoškolský profesor v Praze na reálném gymnáziu v Jindřišské ulici (1875 - 1880), na českém gymnáziu v Brně (1880 - 1899) a nakonec se stal ředitelem státního gymnázia v Přerově. Na odpočinku žil opět v Brně.
Po celý život se věnoval kulturnímu a společenskému dění v místech, kde působil. Např. v Brně byl funkcionářem Muzejního spolku, učil češtinu na Vesně a často přednášel. Jako literární historik se zabýval hlavně osobností Boženy Němcové a Aloise Jiráska, psal i četné recenze. Mnoho úsilí věnoval povznesení rodného kraje.
Osobní fond Vincence Vávry obsahuje doklady vlastní, velké množství korespondence přijaté (např. Bohdana Němcová, Arne Novák) a rodinné, rozsáhlý je i styk s regionálními badateli. Je zachována i řada rukopisů vlastních – převážně díla o Boženě Němcové. Připojeno je také několik rukopisů cizích, tisků, výstřižků a fotografií.
Fond získal  literární archiv Národního muzea v letech 1932 - 1935, malé doplňky později (č. př. 151/32, 151/34, 152/34, 157/34, 54/35, 35/63, 91/89, 20/91). Písemnosti byly zpracovány pod číslem 151/32.
       Osobní fond Vincence Vávry je uložen ve 12 archivních kartónech a zahrnuje období 1868 - 1936.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace