Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kouble Josef František

Vyhledávání:
JOSEF FRANTIŠEK KOUBLE
(1785 - 1824)

Josef František Kouble (psán též Kauble) se narodil 10. 1. 1785 v Bozkově u Semil v selské rodině, zemřel 18. 1. 1824 v Litoměřicích.
Středoškolský profesor na gymnáziu v Litoměřicích, filolog, přírodopisec a fyzik.
V odborné literatuře bývá zaměňován s Josefem Aloisem Koublem (3. 8. 1815 Bozkov - 7. 7. 1886 Bozkov), jehož fotografie je součástí tohoto fondu.
Tiskem vyšla posmrtně Hospodářská kniha pro všeobecné naučení (Praha, Josefa Fetterlová 1833, 284 s.). Podle Jungmannovy Historie literatury české (2. vyd. 1849) publikoval časopisecky v Prvotinách pěkných umění, avšak zřejmě anonymně či pod nerozluštěným pseudonymem, resp. šifrou, neboť v retrospektivní bibliografii ÚČL AV ČR nebyl nalezen žádný autorský odkaz. Rukopisná práce zmiňovaná u Jungmanna, Zoologie podle Okena, je nezvěstná.
Kouble se zabýval – obdobně jako další příslušníci tzv. Jungmannovy vlastenecké družiny (A. Marek, J. S. Presl, J. V. Sedláček, F. M. Vetešník) – po zavedení výuky češtiny na středních školách a bohosloveckých seminářích v českojazyčných lokalitách (1816) překlady a adaptacemi (z němčiny, resp. latiny) soudobých spisů z nejrůznějších vědeckých oborů (filozofie, psychologie, fyzika, chemie, logika, matematika) do češtiny, čímž mnohdy vznikala nová česká odborná terminologie. Kouble prokázal zběhlost nejen v soudobé německojazyčné produkci (využíval práce J. F. Blumenbacha a novější L. Okena) a latinské (C. Linné), ale pro své překladatelské účely si excerpoval i další latinské, polské a staročeské prameny s patřičnými slovními ekvivalenty. Jeho přírodopisné a fyzikální překlady však zůstaly v rukopise. Jazyková úroveň jeho překladů byla ve své době hodnocena velmi vysoko.
Fragment osobního fondu J. F. Koubleho obsahuje předně několik překladů a adaptací botanických (Rostlinosloví, Nauka oukladů rostlinosloví Linnejského) a přírodopisných (Všeobecný přírodopis, Přírodozpyt) a fragment slovníku názvů rostlin. Dále se zachovaly dva rukopisy filologického charakteru, zkompilované pomůcky (podle J. Dobrovského) pro výuku jazyka a literatury na střední škole (Dějopis české řeči a písměniny; Kratičký výtah české písměniny).
Z dalších písemností J. F. Koubleho uložených v Literárním archivu Památníku národního písemnictví upozorňujeme na 14 dopisů A. Markovi z let 1815 - 1818 v osobním fondu adresáta.
Písemnou pozůstalost získal Literární archiv Národního muzea v roce 1924 pod přírůstkovým číslem 18/24, později byla delimitována do Literárního archivu Památníku národního písemnictví. Fond zpracovali Václav Petrbok a Karol Bílek. Soupis napsala Liběna Šolcová. Je uložen v 1 archivním kartonu a zahrnuje období cca 1815 - 70. léta 19. století.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace