Literární archiv Památníku národního písemnictví - Krajník Miroslav

Vyhledávání:
Miroslav Krajník
(1850-1907)

Narodil se 1. ledna 1850 v Humpolci, zemřel 3. července 1907 v Praze.
Po studiích v Jihlavě, Jindřichově Hradci a Táboře byl v letech 1867 - 1871 posluchačem právnické fakulty v Praze, doktorát získal v roce 1872 v Krakově. Od roku 1879 působil jako advokát v Praze.
Činný byl v životě společenském a kulturním: byl starostou Národní jednoty severočeské (od r. 1895), poslancem zemského sněmu, zakládajícím členem Svatoboru, Máje a jiných vlasteneckých a vzdělávacích spolků.
První literární pokusy Miroslava Krajníka spadající do doby jeho gymnaziálních studii, kdy časopisecky uveřejňoval lyrické básně a drobnější povídky; samostatně vyšly jeho Básně v roce 1870. Je také autorem několika divadelních her (Zatknut, Vratislav), tiskem vyšlo drama Roháč z Dubé (1880). Vedle původních prací, jimiž přispíval do Květů, Lumíra a Světozoru, se věnoval také překladům ze slovanských jazyků.
Literární pozůstalost Miroslava Krajníka obsahuje hlavně korespondenci, která dokumentuje jeho literární činnost a kulturní život v Čechách od poloviny 60. let 19. století. Významnější jsou dopisy O. Hostinského, J. Nerudy, V. Šolce a J. Vrchlického, větší soubory korespondence jsou s přáteli ze studentských let.
       Z rukopisů vlastních je zachováno několik sbírek básní a divadelních her, z cizích rukopisů hlavně příspěvky pro zamýšlený druhý ročník almanachu Ruch.
Fond doplňuje několik dokladů, tisků a fotografií. Literární pozůstalost Miroslava Krajníka získal literární archiv Památníku národního písemnictví v několika etapách (převážně v letech 1955 a 1981). V roce 1985 byla provedena revize původního zpracování (J.  Wagner 1961) a celý fond nově katalogizován. Je uložen ve třech archivních kartónech. Tento soupis zachycuje stav fondu k  roku 1985, zahrnuje období 1864 – 1907. Fond je uložen pod více přírůstkovými čísly v  rozmezí 35/08 - 2/83.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace