Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kráľ Fraňo

Vyhledávání:
Fraňo Kráĺ
(1903-1955)

Narodil se 9. března 1903 v  rodině dělníka - slovenského vystěhovalce v  Barton - Ohio v  USA. Dětství však už prožil na Slovensku v  Smrečanoch. Již jako mladý autor se zúčastnil dělnických manifestací a po vzniku KSČ vstoupil do jejích řad. V  době nacistické okupace pracoval pro ilegální ÚV KSS.
Po osvobození se zapojil do budování socialistického Československa jako stranický činitel a přední pracovník bratislavského povereníctva školství. Byl poslancem SNR a kandidátem byra ÚV KSS. Zemřel 3. ledna 1955.
Fraňo Král je jedním z  autorů, kteří celou svou tvorbu chápali jako službu dělnické třídě a jako pomoc v  jejím boji za socialismus. Dílo Fraňa Krále má proto všechny znaky a vlastnosti politicky angažovaného umění.
Jeho literární dílo obsahuje poezii i prózu. Svou poezii uveřejnil ve sbírkách Čerň na  palete, Balt, Pohľadnica, Z  noci do úsvitu, Jarnou cestou. Podstatně pozoruhodnější literární hodnotu má jeho prozaické dílo, romány Cesta zarúbaná, Jano, Čenkovej deti a výrazně protifašistický román Stretnutie, psaný za války a vydaný až v  roce 1945.
Ve fondu, uloženém v  Literárním archivu pod různými přírůstkovými čísly v  rozmezí 36/51 – 37/65, se nacházejí především fotokopie různých dokumentů, které byly použity při  výstavě Fraňa Krále v  roce 1953. Je v  něm však uložen i badatelsky velmi cenný rukopis sbírky Čerň na palete a rukopis básně Moskva. Fond zahrnuje období 1925 – 1951.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace