Literární archiv Památníku národního písemnictví - Veselá Julie

Vyhledávání:
Julie Veselá
(1869-1930)


Narodila se v roce 1869 (místo neznámé) a zemřela v roce 1930 v Praze - Vinohradech.
O její rodině a jejím životě neexistuje bohužel žádná zmínka. Za svobodna se zřejmě jmenovala Julie Vítězslava Jedličková (podepsala tak několik svých dřívějších prací). Dále se podepisovala i příjmením Kejmarová, z čehož můžeme vyvodit, že byla spoluredaktorkou Samostatnosti. Nějaký čas pobývala v Pardubicích, odkud zasílala své práce do různých novin a časopisů.
Po roce 1900 své práce podepisovala svým nejznámějším pseudonymem Julia Ignota, ale také Giulia Ignota nebo jen Ji. Psala jak česky, tak i německy a příspěvky uveřejňovala v Českém světě, Samostatnosti, Českém slově, Časopise učitelek škol mateřských, Ženském obzoru a Národní politice. Jednalo se převážně o fejetony a drobné články.
Vedle původní tvorby se věnovala i překládání, především z francouzštiny a němčiny, dále pracovala v ženském hnutí.
Spolupracovala s Viktorem Dykem a obdivovala básnickou tvorbu Julia Zeyera. Písemná pozůstalost Julie Veselé je velmi torzovitá. Nenajdeme zachovánu žádnou přijatou korespondenci a až na tři výjimky není ani korespondence odeslaná. Hlavní částí pozůstalosti jsou rukopisy článků, fejetonů a překladů Julie Veselé, které však nemají většího významu. Větší část zabírají i výpisky z četby a opisy básní (především J. Vrchlického a J. Zeyera).
Literární pozůstalost Julie Veselé je uložena v 1 archivním kartónu pod přírůstkovým číslem 19/35 a zahrnuje období 1899 - 1930.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace