Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kramář Karel

Vyhledávání:
Karel Kramář
(1860-1937)

Narodil se 27. 12. 1860 ve Vysokém nad Jizerou, zemřel 26. 5. 1937 v Praze.
Vystudoval gymnázium a práva (1884), věnoval se politické činnosti. Se skupinou realistů vstoupil do Národní strany svobodomyslné, za kterou byl v roce 1891 zvolen poslancem vídeňské říšské rady a v roce 1894 i českého zemského sněmu v Praze. V roce 1901 převzal vedení strany a prosazoval jednak tzv. pozitivní politiku, jednak zvýšení vlivu slovanských národů v Rakousku-Uhersku. Snažil se posílit i ideu slovanské národní spolupráce - tzv. neoslavismus. Rusofilská orientace (manželka Naděžda Nikolajevna Chljudakovová) ho po vzniku první světové války přivedla k odbojové činnosti, byl zatčen (1915) a odsouzen k smrti (1916). Jeho proces byl vnímán jako zástupný v odsudku celého národa. Po propuštění (1917) pracoval pro vznik samostatného státu. Stanul v čele státoprávní demokracie a stal se předsedou Národního výboru. Po vzniku státu byl prvním premiérem Československé republiky a účastnil se mírové konference v Paříži. Po volbách v roce 1919 přešel se stranou (přejmenovanou Národně demokratická) do opozice a působil jako poslanec Národního shromáždění. V protikladu k předválečné politice se postupně ocital na politické pravici (předsedou Národního sjednocení v r. 1934), stavěl se proti levicové poválečné vlně a důraz kladl na myšlenku nacionální.
Fragment osobního fondu Karla Kramáře v Literárním archivu Památníku národního písemnictví vznikal vytříděním jednotlivin z jiných fondů. Je uložen v jednom archivním kartónu pod přírůstkovými čísly 1919, 1923, 396/35, 68/37, 98/37, 215/37, 227/37, 246/37, 191/38, 216/40, 479/42, 117/51, 89/52, 54/54, 27/58, 51/67, 71/68, 107/76 a 36/96 a jeho hlavní částí je sbírka výstřižků článků, týkajících se sporu Kramář-Beneš. Celek je drobným doplňkem Kramářovy pozůstalosti, která je uložena v Archivu Národního muzea. Fond zahrnuje období 1899 – 1937.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace