Literární archiv Památníku národního písemnictví - Krapka-Náchodský Josef

Vyhledávání:
Josef Krapka-Náchodský
(1862-1909)

Josef Krapka Náchodský se narodil 22. 7. 1862 v Náchodě. Byl vynikajícím pracovníkem českého dělnického hnutí, nejen po stránce organizační jako jeden z prvních členů a organizátorů české strany sociálně demokratické, ale též jako dělnický žurnalista, literát a básník, jehož díla i překlady ze světové socialistické literatury byla vždy vedena praktickou snahou organizační. Od roku 1888 byl redaktorem Rajblíku a hoblíku, pak postupně Biče, Hesla, Sociálního demokrata, Truhlářských listů, brněnské Rovnosti, vídeňských Dělnických listů, konečně Hlasu lidu v Prostějově.
Jeho díla básnická (Chudobky, Válka, Smrt za svobodu), prozaická (povídky Z různých kruhů, Z pamětí štváče, Obrázky z Valašska) i divadelní hry (Odsouzená), mají všechna tendenci revoluční a revolučně uvědomovací. Jimi navazoval na svoji organizační praxi. Aby uvědomoval široké kruhy proletariátu, napsal několik populárních studií a článků např. O životě a působení Ferdinanda Lasalla a překládal z děl zakladatelů vědeckého socialismu (kromě Lasalla také Engelse, Marxe).
Krapka Náchodský zemřel 13. 4. 1909 v Prostějově. Po jeho smrti napsal o něm nekrolog sociálně-demokratický žurnalista Antonín Macek, ve kterém poukázal na to, že strana nevydala dosud celého jeho díla, že Sociální demokraté „neměli a nemají výraznější hlavy proletářské“.
Pozůstalost obsahuje poměrně málo korespondence. Z význačnějších osobností je zde zastoupen J. S. Machar 27 zajímavými dopisy, dále T. G. Masaryk, z doby kdy byl členem soc.-demokratické strany, 6 dopisy. V pozůstalosti jsou strojopisy dvou hlavních Krapkových básnických prací Války (píseň v jedenácti dějstvích) a Smrti za svobodu (píseň o jednom dějství). Zato v pozůstalosti je mnoho vzácných tisků Sociálního demokrata a tisků vydávaných sociálně demokratickými organizacemi, obsahujících původní díla i překlady Krapky Náchodského. Pozůstalost byla získána koupí a je uložena ve 2 archivních kartónech pod přírůstkovým číslem 4/69. Zahrnuje období 1885 – 1909.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace