Literární archiv Památníku národního písemnictví - Krčmář Jan

Vyhledávání:
Jan Krčmář
(1877-1950)

Narodil se 27. července 1877 v Praze, zemřel 31. května 1950 tamtéž.
Vystudoval gymnázium v Plzni a v Praze;v Praze absolvoval i studia práv. Od roku 1902 přednášel na Právnické fakultě, v roce 1907 byl jmenován mimořádným a v roce 1911 řádným profesorem soukromého práva na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. V roce 1916 - 1917 byl jejím děkanem a 1917 - 1918 proděkanem.
Vykonával řadu důležitých funkcí - byl řádným členem České akademie věd a umění, předsedou Společnosti vlasteneckých přátel umění, členem stálého rozhodčího dvora v Haagu, dopisujícím členem Ústavu pro srovnávací právo v Bruselu, v roce 1919 členem československé mírové delegace v Paříži, v letech 1922 - 1924 stálým členem československé delegace při Svazu národů v Ženevě atd.
Podílel se na kodifikaci občanského práva v Československu, působil jako stálý poradce ministra zahraničí i financí, v roce 1926 a v letech 1934 - 1936 byl ministrem školství a národní osvěty.
Je autorem mnoha studií a článků i odborných spisů - O smlouvě námezdní (1902), Úvod do  mezinárodního práva (1906), O funkci a významu definice v právní vědě (1915), Učebnice občanského práva (1926) aj.
Jeho manželka, herečka Míla Pačová (1887 – 1957), vystupovala m. j. v divadle Uranie, v Divadle na Vinohradech a potom v Národním divadle (1934 – 1957).
Písemná pozůstalost Jana Krčmáře uložená v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v 1 kartónu pod přírůstkovým číslem 102/60 představuje malé torzo. Největší její část tvoří Paměti, které jsou velmi cenným pramenem. Fond zahrnuje období 1829 – 1926.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace