Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kredba Václav st.

Vyhledávání:
Václav Kredba st.
(1834-1913)

Narodil se 7. března 1834 v Semčicích u Mladé Boleslavi. Zemřel 22. září 1913 v Praze.
Studoval na nižší reálce v Mladé Boleslavi, potom od roku 1851 na učitelském ústavě v Litoměřicích. Po ukončení studií se stal podučitelem v Brodcích u Mladé Boleslavi. Na přímluvu vikáře Vojtěcha Zemana, rodáka z Bělé pod Bezdězem, byl Kredba roku 1854 ustanoven učitelem na německé klášterní hlavní škole v Bělé pod Bezdězem, kde působil až do roku 1860. Doba jeho působení v Bělé patřila ke šťastným obdobím jeho života. Navázal přátelství s Václavem Vaňkem, stejně smýšlejícím jak v ohledu vlasteneckém, tak i vychovatelském. Společnou prací se jim podařilo posílit českou menšinu a založit vlastenecký kroužek. Oba začali za svého společného působení uveřejňovat své první literární pokusy v časopise Škola a život, který redigoval František Josef Řezáč, oddaný přítel Karla Havlíčka a šiřitel myšlenek Bolzanových. Řezáč se snažil, aby kolem svého časopisu soustředil nejen zkušené odborníky, ale také mladé pracovníky ze školské praxe a těm se stal rádcem a podporovatelem. Také Kredba si svou průbojností získal Řezáče. Řezáčovým přičiněním se dostal do Prahy. Od roku 1863 působil jako učitel na hlavní škole u sv. Haštala, později na hlavní farní škole u sv. Ducha, kde se stal konečně roku 1873 řídícím učitelem. Kredba nejprve byl oddaným spolubojovníkem Řezáčovým a Jana Karla Škody v jejich boji proti školnímu radovi Janu Marešovi a ostatním nepřátelům českého školství. Když školství zákonným opatřením bylo převedeno z dozoru církevního do oblasti státní působnosti, nastalo nové období českého školství a došlo ke změně v postavení učitelstva. Vznikaly první učitelské organizace, které se staraly o povznesení vzdělání a sociální otázky učitelů. Kredba se stal spoluzakladatelem a dlouholetým předsedou pražské Budče, Pedagogické jednoty, Ústředního učitelského spolku. Zkušenosti školské, které získal v Bělé, poznání významu českého školství v národnostně smíšených oblastech severních Čech a také zvýšená aktivita německých školských spolků přivedly jej k myšlence založit Ústřední Matici školskou. Tato myšlenka byla uskutečněna v roce 1880 a Kredba se stal významným propagátorem tohoto spolku. Jako obratný řečník býval zván na nejrůznější sjezdy. Horlivě přispíval do všech učitelských časopisů, v nichž uveřejnil velký počet článků z pedagogiky a které se týkaly sociálních a organizačních problémů. Jeho knižně vydaná práce Život a působní Jana Karla Škody (Praha 1879) sice zastarala, ale je cenná tím, že uvádí důležité prameny z nezvěstné Škodovy pozůstalosti. Vedle toho uveřejnil ještě jiná životopisná pojednání, např. o Karlu Vinařickém, Václavu Zeleném, Vojtěchu Hurtovi, Josefu Věnceslavu Vlasákovi, Františku Josefu Řezáčovi a Janu Fílcikovi.
Druhá oblast jeho literární činnosti spočívá v práci redaktorské. Již roku 1867 redigoval Národní školu, nejprve se Štěpánem Bačkorou a od roku 1869 samostatně. Po ustavení pražské Budče byla Národní škola přejmenována na Posla z Budče a Kredba redigoval tento časopis až do roku 1877. Od počátku roku 1882 redigoval společně s Josefem Lepařem Pedagogium a téhož roku se stal spoluredaktorem Pedagogických rozhledů. V jeho činnosti má významné místo korespondence, zejména s Václavem Vaňkem v letech 1856 až 1900. Je důležitým pramenem pro veřejný i rodinný život Kredbův, obsahuje jeho názory pedagogické, politické a charakteristiky osob činných ve spolkovém a národním životě.
Pozůstalost Kredbova není zachována jako celek. Za svého života, jak je patrno z dopisů Vaňkovi, chtěl Kredba dát Vaňkovi k uspořádání svoji korespondenci, doklady a rukopisy. Není známo, do jaké míry svůj záměr uskutečnil. Ve Vaňkově pozůstalosti, kterou literární archiv roku 1968 koupil, se našla část korespondence Kredbovy z osmdesátých let minulého století. Byla vyčleněna z Vaňkovy pozůstalosti a samostatně zpracována. Je uložena ve dvou archivních kartónech pod přírůstkovým číslem 49/68 a zahrnuje období 1844 - 1899.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace