Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kremer Václav Vilém

Vyhledávání:
VÁCLAV VILÉM KREMER
(1906 - 1990)


Narodil se 28. 1. 1906 v Dobrušce, zemřel 5. 5. 1990 v Čáslavi. Úředník, archivář, vlastivědný spisovatel.
Jeho otec, Vilém Kremer, byl jako státní zaměstnanec často překládán z místa na místo, a tak rodina postupně žila v Dobrušce, Hronově, Humpolci, Čáslavi, Chotěboři a Kolíně. V Kolíně roku 1926 absolvoval obchodní akademii a začal studovat současně právnickou a filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po úspěšném ukončení studií vstoupil do státní správní služby a jako kulturní referent pro ochranu památek působil postupně v Praze, Českém Brodě, Strakonicích a na hradě Karlštejn. Později byl povolán na ministerstvo školství, kde měl přidělenou agendu oboru církevního práva.
V roce 1948 byl spolupořadatelem výstavy „Vlastní silou“, za své názory byl perzekvován a devět let vězněn (pracoval v uranových dolech).
Na jeho literární práci mělo vliv studium historie u profesora Josefa Vítězslava. Šimáka, z jehož podnětu začal pracovat na dějinách Kladrub a okolí, svém celoživotním díle. Uveřejnil množství vlastivědných prací, mnohdy se vztahujících k místu jeho působiště (třísvazkové dějiny Strakonic a Strakonicka, Náš kraj svatému Václavu, Průvodce děkanským kostelem sv. Gotharda v Českém Brodě a jiné). Mnoho jeho odborných statí vycházelo také v časopisech, hlavně v Časopisu Společnosti přátel starožitností českých.
Fragment literární pozůstalosti V. V. Kremera je tvořen konvolutem rukopisů vlastních (především vlastivědné a historické práce z dějin Čáslavska, Českobrodska, Dobrušska a další). Fond je doplněn několika jednotlivinami rukopisů cizích a výstřižků.
Pozůstalost získal literární archiv Památníku národního písemnictví postupně pod přírůstkovými čísly 3/66, 84/67, 89/70, 118/70, 140/73, 111/74, 79/75 17/77. Fond zpracovala Růžena Hamanová, zrevidovala, částečně nově zpracovala Magdaléna Šrůtová. Je uložen ve třech archivních kartónech, zahrnuje období 1940 - 1990.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace