Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kryštůfek Jan

Vyhledávání:
JAN KRYŠTŮFEK
(1844 - 1924)

Narodil se 26. 11. 1844 v Humpolci, zemřel 3. 3. 1924 v Praze. Český historik a středoškolský učitel.
Vystudoval nižší gymnázium v Německém (Havlíčkově) Brodě a vyšší gymnázium na Starém městě v Praze. Po ukončení gymnázia začal navštěvovat Karlo-Ferdinandovu univerzitu, kde se věnoval dějepisu a zeměpisu. V roce 1869 úspěšně složil zkoušky učitelské způsobilosti a byl poslán do Třeboně jako suplující učitel. V roce 1871 byl ustanoven učitelem pří vyšším obecném gymnáziu v Mladé Boleslavi. Po pěti letech byl přeložen na české státní gymnázium v Českých Budějovicích. Už během pobytu v Třeboni Kryštůfek shromažďoval materiály k dějinám Velké francouzské revoluce a k dějinám 19. století. Roku 1883 začal vydávat vlastním nákladem 1. díl dějin 19. století s názvem Boj monarchistické Evropy s revolucí francouzskou až do vypuzení císaře Napoleona I. na ostrov sv. Heleny. 2. díl zůstal nedokončen pro neshody s nakladatelem. V letech 1889 - 1893 uveřejnil v časopise Osvěta řadu statí o Velké francouzské revoluci, k níž jako doplněk patří Francouzská ústava z roku 1891 a dvě pojednání o programech českého gymnázia v Českých Budějovicích (1892, 1898) s nadpisem Význam sboru zákonodárného v dějinách revoluce francouzské. Od roku 1893 vycházely jeho Dějiny nové doby I - V za finanční podpory české Akademie věd a umění. K jeho dalším pracím patří Dva obrazy z dějin národa českého roku 1848 (Praha 1902) a Gorgei a Vilagoš (Praha 1902). Též přispěl některými články do Ottova slovníku naučného.
Osobní fond Jana Kryštůfka, který lze datovat od roku 1898 do roku 1921, se z převážné většiny skládá z rukopisů, konkrétně zápisníků z let 1900 - 1921, studií a jejich fragmentů (Dějiny nové doby VI, VII, Dějiny francouzské revoluce aj.).
Literární pozůstalost Jana Kryštůfka získalo Národní muzeum v Praze v roce 1931 od jeho syna JUDr. Jana Kryštůfka. Pozůstalost je uložena ve 3 archivních kartónech pod přírůstkovými čísly 2/12 a 13/13. Zahrnuje období 1849 - 1931.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace