Literární archiv Památníku národního písemnictví - Vojáček Václav

Vyhledávání:
Václav Vojáček
(1821-1898)      


Český klasický filolog a spisovatel Václav Vojáček se narodil 1821 v Tetíně; zemřel 25. 2. 1898 v Praze. Vystudoval malostranské gymnázium a 2 ročníky filozofie na Univerzitě Karlově, poté se věnoval studiu práv, které ukončil v roce 1845. Po studiích nejprve působil na různých místech převážně jako úředník, v roce 1858 byl jmenován učitelem na gymnáziu v Levoči, roku 1862 se stal profesorem v Hradci Králové a v roce 1870 profesorem na akademickém gymnáziu v Praze, kde působil až do svého odchodu na odpočinek v roce 1885.
V. Vojáček napsal četné příručky ke studiu latiny: Slovník latinsko-česko-německý (1864 - 1870), Rukověť správné latiny (1864), Překladové z češtiny do latiny (1870), Mluvnice latinská pro všechny třídy gymnasiální (1873). Byl rovněž znalcem antické literatury a překladatelem z latiny (překládal mj. Tertuliána, Tomáše Akvinského a Ludvíka Taparelliho). Z francouzštiny přeložil Lamartinovu Historii Girondinů. Kromě toho také napsal drama Ludmila (1843) a báseň Václav (1845) a přispíval do různých periodik (např. do časopisů Vesna a Blahozvěst, do Časopisu katolického duchovenstva, do Ordinariátního listu Pražského aj.).
Písemná pozůstalost Václava Vojáčka, uložená nyní v literárním archivu Památníku národního písemnictví, byla získána do literárních sbírek Národního muzea v Praze v roce 1910. Fond V. Vojáčka je však bohužel značně neúplný, s výjimkou tří kusů korespondence obsahuje pouze oddíl rukopisů vlastních, z nichž stojí za zmínku torzo pojednání o vlasti a dále především překlady - překlad díla Ludvíka Taparelliho Pokus theoretický práva přirozeného na zkušenostech založeného, překlady Aristotelových a Platonových filozofických spisů, překlad Předmluvy Tomáše Akvinského k Aristotelovým Metafyzikám, překlad filozofického pojednání M. Liberatora Teorie sv. Tomáše o poznávání rozumovém aj. Bez zajímavosti nejsou ani pracovní materiály k učebnicím latiny a poznámky a výpisky k různým tématům. Fond V. Vojáčka, zahrnující přibližně období 1860 - 1888, byl zpracován pod přírůstkovým číslem 57/10 a je uložen ve dvou kartónech.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace