Literární archiv Památníku národního písemnictví - Křížek Václav

Vyhledávání:
Václav Křížek
(1833-1881)

Narodil se 25. listopadu 1833 ve Strážově, zemřel 4. června 1881 v Táboře.
Vystudoval gymnázium v Klatovech a potom roku 1851 vstoupil do kláštera benediktinského na Slovanech v Praze, který však po půl roce opustil a přestoupil na pražskou univerzitu, kde studoval dějepis, zeměpis a slovanskou filologii.
Roku 1854 se stal asistentem při archivu Českého Muzea, kde působil až do roku 1855. Toho roku byl povolán za suplenta na gymnázium ve Varaždíně v Chorvatsku.
Roku 1856 byl jmenován skutečným profesorem a roku 1860 byl ustanoven profesorem v Litoměřicích. Zde působil v české litoměřické besedě, která ho jmenovala svým čestným členem.
V roce 1862 bylo zřízeno první reálné gymnázium rakouské říše v Táboře, kde se Křížek stal jejím prvním ředitelem.
Křížek byl velice činný i na poli literárním. Svou spisovatelskou činnost počal již jako novic v Emauzském klášteře, kde sestavil dějiny tohoto kláštera. Dále sepsal Historické paměti Strážova a napsal také pojednání o královských věnných městech v Čechách.
Ve Varaždíně se zabýval literaturou a dějepisem jihoslovanským a uveřejnil Stručný přehled veškeré literatury jihoslovanské. Pro svou potřebu sestavil několik slovníků, např. slovník latinsko-chorvatský či latinsko-německo-chorvatský slovník.
Za svého působení v Táboře sepsal Českou čítanku a jiné učební pomůcky.
Křížek vykonal mnoho platných služeb městu Táboru, byl členem obecního zastupitelstva a roku 1867 byl zvolen poslancem zemského sněmu. Od roku 1867 až do roku 1880 pracoval jako školský inspektor okresu Tábora a byl členem několika společností, vědeckých ústavů a jednot učitelských.
Za toto horlivé a všestranné působení dostalo se mu četných vyznamenání z nichž korunou byla mu udělena zlatá medaile s Nejvyšší devizou Františka Josefa I.
Zachoval se pouze fragment jeho pozůstalosti. Významnou částí tohoto fragmentu jsou jeho přednášky k dějinám a menší část tvoří jeho korespondence.
Literární pozůstalost V. Křížka je uložena v jednom archivním kartónu pod přírůstkovým číslem 197/37 a 380/49 a zahrnuje období 1875 - 1881.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace