Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kubálek Josef JUDr.

Vyhledávání:
JUDr. JOSEF KUBÁLEK
(1909)

Narodil se 21. 4. 1909. Jeho otec byl známý český pedagog Josef Kubálek (13. 12. 1876 – 27. 4. 1968). Matka Anna (1876 - 1923) pocházela z rodu Červenků: její otec Jan Červenka (1835 - 1910) byl středoškolský profesor a překladatel klasických autorů, bratr JUDr. Jan Červenka (1861 - 1908) byl spisovatel a básník, osvětový pracovník.
Po absolvování právnické fakulty v Praze v roce 1933 byl zaměstnán v Ústředním svazu československého průmyslu (1933 - 1945), kde se stal specialistou na propagaci a výstavnictví. Byl vysílán jako expert i do zahraničí (Norsko, Švédsko, Palestina). V roce 1945 byl obviněn neprávem z kolaborace, obhájil se, ale z podniku musel odejít a vystřídal několik zaměstnání (Propagační tvorba, Propag, Náborový podnik, Výstavnictví), než nastoupil na delší dobu do Osvětového ústavu (1951 - 1959), když již předtím od roku 1939 externě spolupracoval s jeho předchůdcem, Národním lidovýchovným ústavem.
V letech 1959 - 1964 působil ve Státním pedagogickém nakladatelství a v jeho odloučené části, podniku Učební pomůcky, odkud přešel do Ústavu pro učitelské vzdělávání (1965 - 1969). Pak odešel do důchodu, ale až do roku 1981 přednášel na filozofické a pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, s nimiž externě spolupracoval již od roku 1966. Jeho specializací i zde byly moderní vyučovací pomůcky a mimoškolní vzdělávání.
Josef Kubálek působil i v mnoha osvětových a vzdělávacích spolcích zvláště ve svém bydlišti ve Všenorech u Prahy, kde byl i kronikářem obce. Přednášel v rámci Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí i v zahraničí.
Ve svém oboru byl autorem řady knih, článků, brožur, studií a vysokoškolských skript. V roce 1987 napsal zajímavé osobní i rodové vzpomínky. Ty se staly základem jeho osobního archivního fondu, když je v letech 1987 - 1989 věnoval literárnímu archivu Památníku národního písemnictví ( č. př. 39/87, 26/88, 39/89). Přijatá korespondence je téměř celá složena z dopisů z roku 1945, které reagují na autorovo nařčení z kolaborace (mj. Ladislav Feierabend, Vincenc Lesný, Josef Macek). Dále je ve fondu archivováno několik jeho dokladů, rukopisů a tisků. Některými rodovými památkami přispěla jeho příbuzná, paní Jar. Melounová z Pardubic. K většině písemností jsou připojeny vysvětlující poznámky Josefa Kubálka.
Osobní fond Josefa Kubálka je uložen ve dvou archivních kartónech a zahrnuje období 1856 - 1987.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace