Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kubíček Chrysogon Alexander

Vyhledávání:
CHRYSOGON ALEXANDER KUBÍČEK
(1896 - 1915)

Narodil se 30. 5. 1896 v Tuchoměřicích, zemřel 7. 7. 1915 v Praze.
Prozaik, básník, dramatik.
V Praze se učil strojním zámečníkem. Básnické a prozaické pokusy začal psát už ve svých třinácti letech. Publikoval patrně jedinou svou práci, novelu Hra osudu – a to pouze časopisecky. Z jeho textů je patrná silná dekadentní stylizace a deziluzivní vnímání života, póza „proletáře“, člověka z periferie, jež se projevuje někdy efektním, nicméně nepřesvědčivým naturalismem ve výběru tématu a scenérie.
Onemocněl tuberkulózou a rozhodl se zemřít. Před smrtí zaslal své rukopisy Čeňku Zíbrtovi s prosbou o jejich uložení v Národním muzeu a o zpřístupnění k jejich případnému vydání. Za budovou muzea se o měsíc později 7. 8. 1915 zastřelil. O jeho osudu napsal článek Čeněk Zíbrt do novin Národní politika 21. 8. 1915.
Fond byl v roce 1962 delimitován do Literárního archivu Památníku národního písemnictví. Obsahuje především rukopisnou pozůstalost (poezie, próza, drama). Uložen je i autorův dopis na rozloučenou. Fond v rozsahu jednoho archivního kartónu je zapsán v knize přírůstků pod přírůstkovými čísly 16/1915 a 17/1915. Zpracován je pod č. př. 16/1915 a zahrnuje časové období 1914 - 1915.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace