Literární archiv Památníku národního písemnictví - Votka Jan Křtitel

Vyhledávání:
Jan Křtitel Votka
(1825-1899)

Jan Křtitel Votka, podle křestního listu Vodka, se narodil 25. 7. 1825 v Lysé nad Labem, zemřel 24. 12. 1899 v Praze. Studoval práva, roku 1848 se aktivně podílel na revoluci, proslul jako radikální řečník, spolupracoval mj. i s K. H. Borovským. Brzy poté u něj došlo k rozhodnému obratu a zlomu, v letech 1851 - 1852 redigoval konzervativní Vídeňský Denník. Roku 1854 se stal členem Tovaryšstva Ježíšova. Působil jako horlivý kazatel, je znám především svými apologetickými spisy z 80. let 19. století věnovanými sv. Janu Nepomuckému, kterými rázně zasáhl do tehdejší rozjitřené debaty o tomto světci. Zajímal se však také o památky, skrytou zůstává jeho snaha a neúnavná činnost na přípravě beatifikace dnes již blahoslaveného Hroznaty.
Literární pozůstalost J. K. Votky není zachována v úplnosti. Výjimečně se objevuje novější materiál - doklad o převzetí pozůstalosti do Muzea království českého z roku 1908. Z rukopisů je zachována pouze nerozsáhlá Modlitba k svatému Janu Nepomuckému. Zřejmě nejzajímavější součástí fondu je fragment korespondence, která odráží Votkovy snahy o Hroznatovu beatifikaci a dokládá časté styky s představenými tepelského kláštera i se zahraničními řádovými bratry z Tovaryšstva Ježíšova. Z korespondence vysvítá i Votkův zájem o nepomucenský kult a jeho památky.
Literární archiv získal tento fond formou drobných příspěvků v letech 1908 – 1953 (přírůstková čísla v rozmezí 23/08 – 193/53). Fond byl zpracován pod přírůstkovým číslem 23/08 a je uložen v jednom archivním kartónu. Zahrnuje období 1839 - 1899.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace