Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kučírek Karel

Vyhledávání:
Karel Kučírek Salaba
(vlast. jménem Karel Kučírek)
(1886-1918)

Vlastním jménem Karel Kučírek, narodil se 2. 7. 1886 z proletářského prostředí, k němuž se vždy hlásil, jak tomu nasvědčuje báseň „Jsem pariů synem...“ Byl významným kulturním pracovníkem v mládežnickém hnutí před první světovou válkou. Později se stal redaktorem bývalého Dělnického nakladatelství a snažil se o spolupráci svého nakladatelství se socialistickými a pokrokovými kulturními a uměleckými osobnostmi své doby.
Karel Kučírek Salaba byl lyrik a básník se sociálně tendenčním obsahem. Básně pod jménem Karel Salaba uveřejňoval porůznu nejprve ve Sborníku mládeže, později v Rudých květech a časopisu Svět, kde se již objevuje jeho tvorba v nejvyzrálejší formě. Sbírku básnickou nikdy nevydal.
Dílo Karla Kučírka Salaby je torzem. V pozůstalosti, kromě jednotlivých básní a prozaických náčrtků, je několik pokusů o vytvoření větších básnických a prozaických cyklických celků, které snad připravoval k publikaci, avšak uveřejnění mu překazila smrt dne 17. 1. 1918.
Torzo díla Karla Kučírka Salaby, až na přednášku a několik novinářských glos z pera jeho druha Rudolfa Rejmana, nebylo dosud zhodnoceno.
V pozůstalosti není Salabova korespondence s přáteli, ani pracovní korespondence z doby, kdy působil jako redaktor. Obsahuje pouze rukopisy vlastní, přednášku Rudolfa Rejmana, novinářskou glosu a rukopis básně Josefa R. Hradeckého Za přítelem.
Pozůstalost K. Kučírka-Salaby byla získána darem od R. Rejmana a je uložena v 1 archivním kartónu pod přírůstkovým číslem 23/70. Zahrnuje období 1908 – 1968.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace