Literární archiv Památníku národního písemnictví - Vrchlický Jaroslav

Vyhledávání:
Jaroslav Vrchlický
(1853-1912)

Narodil se 17. února 1853 v Lounech, zemřel 9. září 1912 v Domažlicích.
Básník, dramatik, překladatel, profesor literatury na pražské univerzitě, jeden z   nejplodnějších a nejmnohostrannějších autorů.
Rozsáhlá pozůstalost Jaroslava Vrchlického bohatě dokumentuje celý jeho život a   především jeho tvorbu. V oddílu korespondence se objevují jména představující téměř v   úplnosti český kulturní život druhé poloviny devatenáctého a začátku dvacátého století. Odrážejí se tu i styky J. Vrchlického s autory jiných literatur (zejména románských). K   pozůstalosti je připojen menší soubor korespondence jeho manželky Ludmily, rodinná korespondence a dopisy adresované Máji, spolku českých spisovatelů beletristů (jde z největší části o kondolence k úmrtí J. Vrchlického přijímané spolkem Máj).
Množství zachovaných rukopisů dokládá jak rozsah, tak i způsob a postup jeho práce (zejména překladatelské). Větší část rukopisů je svázána do knih a proto jejich řazení v   soupisu je poněkud jiné, než jak je zvykem. V několika případech byly spolu svázány práce různých žánrů; v soupisu jsou zařazeny v žánru a v abecedním pořadí podle prvního titulu.
Zachováním původní vazby titulů a rukopisů vznikl v rukopisné části pozůstalosti, oddíl nazvaný Různé básně. Zahrnuje řadu rukopisných knih s žánrově různým obsahem (spolu jsou svázány básně, menší dramata, drobnější překlady, studie a různé fragmenty). Zčásti jsou řazeny chronologicky v původních názvech je určen časový rozsah let), zčásti podle rovněž původních titulů Různé básně I - IX. Celá řada je zakončena svazky s označením Varia, Varia a doplňky a Všelicos. U celé této skupiny rukopisů jsou pro orientaci rozepsány větší a závažnější celky, které jednotlivé svazky obsahují.
Základ pozůstalosti Jaroslava Vrchlického byl do Památníku národního písemnictví převeden r. 1964 z Československéakademie věd, zbylá část byla získávána postupně jako drobné koupě a dary. Celý fond je uložen v literárním archivu PNP pod přírůstkovými čísly v   rozmezí 51/68 – 6/98. Tento soupis zachycuje stav fondu k   roku 1976 (98 kartónů). Fond zahrnuje období 1865 – 1943.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace