Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kvapil Jaroslav, Kvapilová Hana

Vyhledávání:
Jaroslav Kvapil
(1868-1950)

Jaroslav Kvapil se narodil roku 1868, zemřel 1950. Šéf činohry ND v  Praze, básník, dramatik, redaktor.
Literární pozůstalost J. Kvapila obsahuje cca 10 000 kusů archiválií (osobní dokumenty, obsáhlou korespondenci vlastní a cizí, korektury, divadelní plakáty, drobné tisky, výstřižky, fotografie) a patří k        rozsáhlým pozůstalostem v   literárním archivu. Největší část pozůstalosti byla získána r. 1951 darem Kvapilovy rodiny, část byla věnována Kvapilem již r.  1938. Některé z  dopisů byly též získány postupně koupí, rovněž část rukopisů získána koupí, hlavně r. 1954 z antikvariátu Kniha.
Nejcennější částí pozůstalosti je Kvapilova přijatá korespondence, zachovaná celkem až ne některé výjimky v  úplnosti. V  této korespondenci se zrcadlí bohatá činnost Kvapilova jak na poli literárním, tak také na divadelním a politickém. Začíná z  období jeho redaktorské činnosti v  Hlasu národa a Národních listech z  posledního desetiletí 19. stol. a pokračuje od   začátku 20. stol. v   jeho bohaté činnosti divadelní, a to jak dramatika, libretisty, překladatele a spolutvůrce moderní české divadelní kultury, zabírající s   malými přestávkami celý další úsek jeho dlouhého života, kterou se prolíná též jeho politická činnost, především jako organizátora památného manifestu českých spisovatelů v  květnu 1917, poválečné působení v   ministerstvu školství a konečně i odbojová činnost za II. světové války.
Nejobsáhlejší je korespondence s  Aloisem Jiráskem, z  ostatních literátů je obšírnější korespondence s  P. Bezručem, J. Boreckým, S. Čechem, V. Červinkou, K. Engelmüllerem, E.        Felixem, O. Fischerem, I. Herrmannem, V. Hladíkem, M. Hýskem, F. Chudobou, Karáskem ze Lvovic, F. V. Krejčím, J. Mahenem, J. S. Macharem, H. Malířovou, K.  Maškem, V. Mrštíkem, L. Quisem, K. V. Raisem, J. V. Sládkem, F. X. Svobodou, R.  Svobodovou, F. Šrámkem, F. A. Šubertem, K. Tomanem, B. Vikovou-Kunětickou, J.  Vodákem a J. Vrchlickým. Z  herců jsou to: E. Destinnová, L. Dostálová, J. Kronbauerová, R. Nasková, A. Volfová a V. Vydra st., z        ostatních umělců J. B. Foerster, L. Kuba, R.  Pokorná-Purkyňová a M. Švabinský. Z  cizinců pak německý spisovatel Hermann Bahr a jihoslovanský básník a dramatik Ivo Vojnović. Soupis zachycuje korespondenci v  úplnosti a vynechány jsou jen prosté gratulace, pokud nevyjadřují žádný individuální projev ke  Kvapilově osobnosti.
Z  rukopisů obsahuje pozůstalost jen některé básně a Knížku o Pampelišce. Důležitou součástí pozůstalosti jsou korektury s rukopisnými úpravami pro další vydání, dále obsáhlý výstřižkový a fotografický materiál. Pozůstalost Jaroslava Kvapila je uložena pod různými přírůstkovými čísly 93/37 - 84/99. Tento soupis zachycuje stav fondu k roku 1963 (40 kartónů). Fond zahrnuje období 1880 - 1950.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace