Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kvasnička a Hampl

Vyhledávání:
KVASNIČKA A HAMPL
(1922 - 1949)

Přední pražské nakladatelství, vydávající původní i přeloženou beletrii a jazykové příručky.
Arnošt Kvasnička se narodil 29. 12. 1898 v Třeboni, zemřel 8. 10. 1947 v Praze. Ve svém rodišti vystudoval nižší gymnázium a vstoupil do učení k pražskému knihkupci J. Springerovi. Současně vychodil v letech 1916 - 1918 dvouletou odbornou školu Grémia knihkupců a nakladatelů. Roku 1920 získal nakladatelskou a knihkupeckou koncesi. Od 30. let byl členem představenstva, v letech 1939 - 1940 ředitelem gremiální odborné školy, od roku 1940 komerčním radou u krajského obchodního soudu.
Jaroslav Hampl se narodil 31. 10. 1900 v Rychnově na Kněžnou, zemřel 30. 6. 1960 v Praze. V Praze vychodil měšťanskou školu, stal se účetním v nakladatelství F. Bačkovského a po absolvování odborné gremiální školy v letech 1914 - 1916 vstoupil do zaměstnání k J. Springerovi, kde se poznal s A. Kvasničkou. Jako aktivní člen klubu moderních nakladatelů Kmen byl od roku 1927 jeho pokladníkem a od roku 1949 členem správního výboru Svazu knihkupců a nakladatelů.
Kvasnička a Hampl začali vydávat knihy už v roce 1918, a to na jméno PhMr. M. Hampl; jejich provozovnou byl vinohradský byt Hamplovy matky. Oficiálně zahájili činnost 21. 8. 1920 pod jménem A. Kvasnička, neboť Hampl byl v té době ještě nezletilý.
Teprve roku 1922 byla mezi partnery uzavřena smlouva a založena firma Kvasnička a Hampl, která získala koncesi roku 1923. Vždy po dvou letech se ve vedení podniku střídali a jejich vzájemná spolupráce byla příkladem partnerských vztahů. Po smrti A. Kvasničky vedl J. Hampl firmu sám, jeho společnicí se stala dcera A. Kvasničky Zdena.
Nakladatelství se prosadilo knížkami pečlivě vybraných autorů s dobrou výtvarnou a grafickou úpravou i s použitím kvalitních materiálů. Prvním velkým podnikem bylo vydání díla J. Nerudy v precizní redakci M. Novotného, které napomohlo k úspěchu nejen mezi čtenáři, ale i v odborných kruzích. Kvasnička a Hampl se zaměřili na souborná vydání spisů (F. M. Dostojevskij, D. S. Merežkovskij, H. Sienkiewicz). Vydávali práce vybraných českých a světových klasiků, ze soudobé tvorby dávali přednost literatuře překladové, z odborné literatury preferovali jazykové slovníky a příručky.
Základem úspěšné činnosti nakladatelství byl výběr spolupracovníků: M. Novotný, K. Skála - Rocher, Josef Dvořák aj., z výtvarníků C. Bouda, V. H. Brunner, J. Zrzavý a další.
Hlavní beletristickou edicí byla Nová bibliotéka, do níž byly zařazovány vedle původních básnických a prozaických děl i překlady prací ze světové literatury. Knižnice Blaník byla výběrem klasiků českého písemnictví pro školní mládež; některé svazky dosáhly mnoha vydání. Z dalších edic měly být kromě jiných speciálně zaměřené knižnice přeložené literatury Anglosaská knihovna a Francouzská knihovna, každá však zůstala při jediném svazku.
Své snahy nerealizovali Kvasnička a Hampl jenom v knižních řadách, ale i v souborných vydáních prací vybraných autorů. Bylo to především již jednou uvedené Dílo Jana Nerudy, textově nejspolehlivější vydání před druhou světovou válkou, jež zahrnovalo prakticky celou autorovu tvorbu. Stejně úplně a pečlivě vydal M. Novotný i Dílo Boženy Němcové, dále pak tvorbu Zikmunda Wintera, Karla Hlaváčka, Emila Vachka a mnoha dalších.
Fragment písemné pozůstalosti nakladatelství Kvasnička a Hampl obsahuje především část korespondence přijaté (Věnceslav Černý, Petr Křička, Arne Novák, František Xaver Šalda) a korespondence odeslané (Věnceslavu Černému). Fond je doplněn několika jednotlivinami rukopisů cizích a tisků.
Písemnosti získal literární archiv Národního muzea a později literární archiv Památníku národního písemnictví postupně pod přírůstkovými čísly 197/42, 33/67, 94/69, 106/69, 17/70. Fond zpracovali Vladimír Hellmuth-Brauner a Milena Vinařová, zrevidovala a soupis sestavila Magdaléna Šrůtová (při praní úvodu vycházela z hesla v Lexikonu české literatury). Je uložen v jednom archivním kartónu, zahrnuje období 1923 - 1947.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace