Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kyselý František

Vyhledávání:
FRANTIŠEK KYSELÝ
(1857 - 1937)

Narodil se 12. 1. 1857 v Kudlovicích u Uherského Hradiště, zemřel 22. 10. 1937 v Hradišťku u Štěchovic.
       Člen řádu premonstrátů na Strahově, básník, skladatel chrámové hudby.
Pocházel z učitelské hudební rodiny. Obecnou školu vychodil ve svém rodišti, poté studoval německé piaristické gymnázium v Kroměříži. Po roční vojenské službě (1877 - 1878) se zapsal v Olomouci na bohosloví, ale odtud odešel do kněžského semináře v Českých Budějovicích. Roku 1881 byl přijat do premonstrátského kláštera v Praze, kde přijal klášterní jméno Bruno. Dokončil také studia teologie na pražské univerzitě a roku 1883 byl vysvěcen na kněze. Potom působil na různých místech, např. jako kaplan v Jihlavě (1884).
V roce 1900 se vrátil zpátky do Prahy na Strahov, kde zastával funkci novicmistra a ředitele kůru, později (1908 - 1909) administroval strahovskou faru. V listopadu 1919 byl povolán na strahovský klášterní statek v Hradišťku. Stal se inspektorem statku a duchovním správcem při zámecké kapli. Zde také později žil i na odpočinku. Od roku 1922 byl členem katolické Družiny literární a umělecké.
Již v Praze na studiích se začal věnovat skladatelské činnosti (moteta na latinské, řidčeji české texty) a také literární tvorbě, ve které se odrazily proměny novodobé katolické poezie podnícené hnutím Katolické moderny. V jejím duchu a pod vlivem S. Boušky a X. Dvořáka naplňoval postulát básníka – kněze nového typu. To se projevilo zvláště v jeho lyrice (Paprsky). Jeho dílem jsou i cykly legend (Co zbylo na poli, Matka Boží, Z říše světla).
Přispíval také do řady časopisů, např. Archa, Hlídka literární, Muzeum, Náš domov, Nový život, Obzor, Osvěta atd. Používal pseudonymy Bruno Kysela, František Kysela, Fr. Spytihněv a Fr. Spytihněvský. Podrobnější údaje lze nalézt v Lexikonu české literatury (2. díl z roku 1993).
Osobní fond Františka Kyselého získal Památník národního písemnictví v roce 1958. Obsahuje převážně rukopisy vlastní (básně, dramata, legendy) řazené abecedně. Fond zpracoval Pavel Křivský (č. př. 379/58), soupis a úvod napsala Liběna Šolcová. Je uložen v jednom archivním kartónu a zahrnuje období 1922 - 1939.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace