Literární archiv Památníku národního písemnictví - Zadrobílková Vojtěška

Vyhledávání:
Míla Vojtěška Zadrobílková-Heidelbergová
(1844-1872)

Narodila se v roce 23. 10. 1844 v Praze, zemřela 3. 6. 1872 tamtéž.
Pianistka, pěvkyně a kreslířka.
Byla dcerou lékárníka Josefa Zadrobílka a Anny, rozené Konířové. Od dětství projevovala hudební nadání a už ve třech letech ji matka učila hře na klavír. Později se stala žačkou známého skladatele Alexandra Dreyschocka a Jana Bedřicha Kittla. Začala i veřejně vystupovat (od roku 1855) a získala si obdiv u nás i v Evropě také tím, že ovládala slovem i písmem několik slovanských jazyků. 30. dubna 1866 se provdala za akademického sochaře Františka Josefa Heidelberga (1844 - 1919), se kterým se seznámila v Národní besedě v Praze. Nějaký čas spolu žili ve Slavonii, ale kvůli její nemoci se vrátili zpět do Čech. Měla čtyři děti, dvě zemřely brzy po narození, třetí ve dvanácti letech. Zůstala nejmladší dcera Libuše.
První koncerty absolvovala v Praze v Umělecké besedě, na Žofíně, v Prozatímním divadle apod., dále pak v zahraničí - ve Vídni, v Petrohradu, Moskvě, Paříži, Záhřebu, Bělehradě atd. Na klavír hrála převážně svého oblíbeného Chopina, Mendelssohna, Schumanna a vždy připojila české skladby a lidové písně. Sama také písně a skladby pro klavír skládala. Některé byly otištěny v hudebním tisku v Praze i v cizině.
Věnovala se také kreslení. Za jejích cest vznikaly ve volných chvílích kresby a náčrtky krajin a staveb např. z Bělehradu, Ruska aj.
Osobní fond Míly Vojtěšky Zadrobílkové-Heidelbergové obsahuje fragment dokladů vlastních a přijaté korespondence, jeden rukopis vlastní a rukopisy cizí. V oddíle tisky a výstřižky je podrobnější článek Čeňka Zíbrta o životě a díle umělkyně a pozvánky na akce s jejím účinkováním. Následuje rodinná fotografie a varia - v tomto oddíle jsou zastoupeny hlavně její kresby. Fond získal Archiv Národního muzea v roce 1923, později byl delimitován do Památníku národního písemnictví. Je uložen v jednom archivním kartonu a zahrnuje období 1860 - 1911.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace