Literární archiv Památníku národního písemnictví - Leger Karel

Vyhledávání:
Karel Leger
(1859-1934)


Narodil se 21. 9. 1859 v Kolíně, zemřel 5. 4. 1934 také v Kolíně. Básník, prozaik, dramatik, autor knih pro děti.
Pocházel z rolnické rodiny z Polabí, obecnou školu navštěvoval v rodném Kolíně. Roku 1869 se přestěhoval do Klatov ke své sestřenici, provdané za profesora B. Pošíka, a začal navštěvovat klatovské gymnázium. Roku 1873 odešel s Pošíkovými do Prahy, kde roku 1878 složil maturitní zkoušku na Akademickém gymnáziu. Následoval rok vojenské služby a roku 1880 se Karel Leger již definitivně vrátil do Kolína. V následujícím roce převzal po otci statek a věnoval se rolnické práci až do konce života.
Legerův zájem o literaturu sahá až do dob gymnaziálních studií, kdy se poprvé pokoušel o vlastní tvorbu. Prvním jeho veřejným úspěchem bylo otištění dvou básní v Čechově a Hellerově Lumíru roku 1878, tehdy ještě pod pseudonymem Karel Lenský. Poté přispěl i do almanachu Máj (1878) a do Almanachu české omladiny, kde se poprvé objevuje pod občanským jménem. Roku 1881 mu vyšla knižní prvotina Verše.
Legerova básnická tvorba postupně ustupuje tvorbě prozaické, takže od přelomu století próza silně převažuje. Tematicky Leger čerpá z rodné polabské krajiny, ale i ze života na malém městě. V mnoha dílech se mísí prvky realistické a fantastické, a to nejen v tvorbě pro děti, ale např. i v díle Podivná příhoda inženýra Vejvody. V posledním období svého života čerpá hodně z české historie - např. Planá růže pětilistá, Vinohrady atd.
Pokoušel se i o tvorbu dramatickou, napsal několik aktovek a drobných her, které byly ve své době hrány v některých menších divadlech.
Přestože Karel Leger napsal rozsáhlé dílo při každodenní rolnické práci, stihl navíc žít bohatým kulturním a společenským životem. Přátelil se s řadou významných literárních osobností své doby, byl členem Umělecké besedy, spoluzakladatelem nakladatelského družstva Máj a spoluredaktorem časopisu Zvon.
Literární pozůstalost Karla Legera obsahuje především rukopisy básní a kratších povídek, korespondence a výstřižky jsou zachovány pouze fragmentárně, ostatní chybí úplně.
Drobné přírůstky z osobního fondu Karla Legera byly nejprve uloženy v literárním archivu Národního muzea pod přírůstkovými čísly 404/42, 452/42, 24/43, 216/43, 212/44, 99/52, 86/54, 39/57, 41/57, 24/58 a 58/63. Do literárního archivu Památníku národního písemnictví přibyly další přírůstky, které jsou uloženy pod přírůstkovými čísly 33/65, 31/66, 1/67, 13/68, 17/69, 49/69, 104/69, 3/73, 137/74, 26/75, 102/76 a 90/77.
Osobní fond Karla Legera obsahuje písemnosti z let 1878 - 1939 a je uložen v 1 archivním kartónu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace