Literární archiv Památníku národního písemnictví - Léger Louis

Vyhledávání:
       Louis Léger
(1843-1923)

Francouzský slavista (13. 1. 1843 - 30. 4. 1923), zvláště činný v propagaci vzájemnosti česko-francouzské. Korespondence Louise Legera je uložena v 1 archivním kartónu pod více přírůstkovými čísly v rozmezí 9/23 - 31/56. Fragment korespondence, který přivezl r. 1923 z Paříže Hanuš Jelínek, zahrnuje zhruba období 1862 - 1902. Z českých vědců a politiků, kteří Legera informovali o problémech české politiky, ale i o otázkách ryze vědeckých, jsou v této korespondenci zastoupeni především F. Palacký, F. L. Rieger, J. V. Frič, K. Jireček, J. Fanderlík, K. Sladkovský, A. V. Šembera, A. O. Zeithammer. U Jirečka nalézáme mnoho podrobností týkajících se jeho studií z dějin východní Evropy, a to zejména z Bulharska.
Jinak jsou tu zastoupeni hlavně vědci francouzští: historikové E. Lavisse, H.-J. Leroy-Beaulieu, G.-C. Maspero, G.-J. Monod, A. Rambaud, R. Rigondaud, E.-R. Reuss, S.-R. Taillandier, archeologové A.-L. Bertrand a G. Perrot, spisovatelka J. Adam. Z ruských učenců a spisovatelů uveďme aspoň jména F. J. Buslajev, P. D. Boborikin, J. V. Barsov, V. I. Lamanskij, L. N. Majkov, I. M. Martinov, A. A. Pypin, I. I. Srezněvskij, A. Šopov, N. S. Tichonravov, I. S. Turgeněv, A. Veselovskij, P. P. Vjazemskij. Z Poláků pak folklorista J. Karlowicz, spisovatelé K. Kantecki, A. Rzaźewski, M. Zdziechowski, archeolog J. Łepkowski, F. X. Malinowski aj. Z Jihoslovanů M. Ban, V. Bogišić, G. Krek, F. Š. Kuhać, F. Rački, T. Smičiklas, S. Starčević, J. J. Strossmayer, J. Torbar aj. Bulhaři M. Dragomanov, P. Karavelov a V. D. Stojanov. Nalézáme tu i vědce anglické (E. Fitzmaurice, W. R. Morfill, W. R. Ralston), Dány, Holanďany i Němce.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace