Literární archiv Památníku národního písemnictví - Lessing Theodor

Vyhledávání:
Theodor Lessing
(1872-1933)


Německý filozof, pacifista a antifašista. Narodil se r. 1872, působil jako profesor filozofie na technice v   Hannoveru. Po nástupu fašismu emigroval do Československa, kde byl v   r. 1933 v   Mariánských Lázních fašisty úkladně zavražděn.
Zabýval se hlavně filozofií dějin (z pozic krajního subjektivismu a iracionalismu), otázkami kulturně politickými (zejména otázkou židovskou) a působil veřejně v   pacifistickém hnutí.
Fragment jeho literární pozůstalosti byl získán Národním muzeem v   r. 1939 jako dar vdovy Ady Lessingové. Je uložen ve 3 archivních kartónech pod přírůstkovým číslem 101/39 a zahrnuje období 1898 - 1963. Obsahuje korespondenci jednak s   představiteli německé idealistické filozofie (Deussen, Lipps, Meinong, Messer, Riehl aj.), jednak týkající se kulturních otázek českých (Brod, Deml, Kytlicová, Pammrová).

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace