Literární archiv Památníku národního písemnictví - Lhoták Kamil Josef

Vyhledávání:
Kamil Josef Lhoták
(1876-1926)


Narodil se 20. prosince 1876 v Praze, zemřel 27. ledna 1926 rovněž v Praze.
Po studiích na lékařské fakultě v Praze, která ukončil v roce 1900, se věnoval fyziologii a farmakologii. V roce 1909 byl jmenován mimořádným a v roce 1914 řádným profesorem. Po vzniku republiky byl přednostou Ústavu pro farmakologii a farmakognosii a Státního ústavu pro zkoumání léčiv, na jehož založení (1919) se výrazně podílel.
Vlastní odborné články a studie publikoval v českých i zahraničních časopisech, knižně vyšla Receptura (1920) a učebnice Farmakologie (1924). V roce 1916 zahájil vydávání Sebraných spisů Jana Evangelisty Purkyně; edičně připravil a vydal však jen první svazek, přípravy k vydání druhého již nedokončil.
Fragment písemné pozůstalosti Kamila Josefa Lhotáka tvoří korespondence, rukopisy a tisky týkající se ponejvíce života a díla J. E. Purkyně a přípravy jeho Sebraných spisů. Z   vlastních Lhotákových prací je nejrozsáhlejší Farmakologie.
Písemná pozůstalost K. J. Lhotáka je uložena v pěti archivních kartónech pod   přírůstkovým číslem 39/28. Zahrnuje období 1868 – 1925.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace