Literární archiv Památníku národního písemnictví - List Vladimír

Vyhledávání:
Vladimír List
(1877-1971)


Inženýr, řádný profesor České vysoké školy technické v Brně, odborník pro elektrifikaci a normalizaci, manžel Heleny Gebauerové, dcery prof. Jana Gebauera. Narodil se 4. 6. 1877 v Praze, zemřel v roce 1971.
Studoval na Vysoké škole technické v Praze a v Ličge. V letech 1902 - 1908 pracoval jako vedoucí inženýr v Křižíkových závodech, v roce 1908 byl jmenován řádným profesorem konstruktivní elektrotechniky na České vysoké škole technické v Brně.
Byl členem Státní elektrotechnické rady, Komise pro zhospodárnění veřejné správy, Patentního soudu, předsedou Čsl. normalizační společnosti, čestným členem Elektrotechnického svazu čsl. a Sdružení elektrotechniků polských. Dále byl dopisujícím členem Société française des électericiens, Institut National Roumain a Technické akademie ve Stockholmu.
Publikoval především v odborné literatuře, zejména elektrotechnické. Uvádíme výběrově: Elektrotechnika (1910), Hospodářský význam velkoelektráren (1912), Elektrizace po válce (1917), Transformátory (1919 a 1920), Mechanika venkovních vedení (1920), Navrhování elektrických drah (1921), Elektrizační dílo zemí Moravy a Slezska (1928), Hospodaření elektrických podniků (1929), Úkol technik v životě národa (1935), Hospodářské kapitoly pro techniky (1935). Překládal odbornou literaturu z francouzštiny, redigoval sbírku Technika v kultuře (1918), Předpisy a normálie Elektrotechnického svazu čsl. od roku 1920 a Technického průvodce (Elektrotechniku) od roku 1926.
Fragment osobního fondu Vladimíra Lista obsahuje pouze korespondenci přijatou, a to jednak jeho vlastní, jednak jeho ženy Heleny, roz. Gebauerové. Tato korespondence zachycuje poměrně rozsáhlý časový úsek od počátku 20. století do let šedesátých a dokumentuje široké styky V. Lista s představiteli české vědy a kultury. K nejzajímavějším patří soubory dopisů s K. Englišem, J. Gollem, Z. Kalistou, J. Kvapilem a J. Pekařem, najdeme zde i jednotlivé dopisy od B. Kubišty, J. Mahena, K. V. Raise, A. Pražáka aj. Také korespondenci H. Listové tvoří většinou jenom jednotlivé dopisy známých osobností, za zmínku stojí pouze korespondence s R. Pokornou-Purkyňovou a A. Pražákem.
Fragment osobního fondu Vladimíra Lista byl získán v roce 1980 koupí od ing. Jana Lista a je uložen v literárním archivu Památníku národního písemnictví pod přírůstkovým číslem 74/80 v jednom archivním kartónu. Zahrnuje období 1904 – 1965.
Převážná část osobního fondu V. Lista (20 kartónů) je uložena v archivu Národního technického muzea v Praze a další fragment (1 kartón) v Technickém muzeu v Brně.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace