Literární archiv Památníku národního písemnictví - Zelený Václav Vladimír

Vyhledávání:
Václav Vladimír Zelený
(1858-1892)

Narodil se 12. února 1858 v Praze, zemřel 28. února 1892 v Praze.
Otec Václava Vladimíra Zeleného byl spisovatel, poslanec a ředitel malostranského reálného gymnázia Václav Zelený. Václav Vladimír Zelený již z rodinného prostředí si odnesl velké znalosti a zálibu v hudbě. Studoval na malostranském reálném gymnáziu a po maturitě studoval nejprve klasickou filologii na filozofické fakultě v Praze. Roku 1880 přešel na právnickou fakultu. V době svých vysokoškolských studií se vzdělával v teoretických hudebních disciplinách u Josefa Bohuslava Foerstra. Věnoval se také veřejnému životu hlavně v Akademickém čtenářském spolku, který z jeho podnětu pořádal Slovanské koncerty. Roku 1886 byl promován na doktora práv. Nenastoupil však právnickou dráhu, ale věnoval se spisovatelství a hudební kritice. Byl přechodně redaktorem Dalibora a přispíval do různých časopisů. Roku 1887 vstoupil do redakce Hlasu národa, kde psal pojednání politická, cestopisná a úvahy o knihách. Hlavní váhu své činnosti kladl na sledování hudebního umění a osvědčil se jako znalec a kritik hudebního umění. V době bojů o Smetanu stál pevně na straně Smetanových přátel, usiloval s Otakarem Hostinským a Ludevítem Procházkou o to, aby Smetana byl správně oceňován. Rehabilitoval Smetanovu Čertovu stěnu a ukázal na její hodnoty. Vedle hudebních kritik napsal knihu o Tomáši Pešinovi z Čechorodu a vydal Rodinné listy Karla Havlíčka.
Fragment pozůstalosti Václava Vladimíra Zeleného obsahuje cennou korespondenci s Juliem Zeyerem, která je doplněna také dopisy Zeleného Zeyerovi. Část tohoto fragmentu věnovala literárnímu archivu jeho sestra Božena Augustinová a část byla zakoupena v letech 1944 - 1948. Je uložena v jednom archivním kartónu pod přírůstkovými čísly v rozmezí 34/27 – 4/57. Zahrnuje období 1876 – 1892.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace