Literární archiv Památníku národního písemnictví - Ziková Luisa

Vyhledávání:
Luisa Ziková
(1874-1896)

Narodila se 16. 1. 1874 v Praze, zemřela 12. 5. 1896 tamtéž.
Luisa Ziková, křtěná Aloisie Antonie Ziková, byla dcera hokynáře (později výběrčího daní na mostě a dohlížitele knih) Lukáše Zyky a Anny Zykové, rozené Hejhalové. Pocházela z devíti dětí. Asi do svých čtyř let žila v Praze, po smrti svých rodičů byla vychovávána prostou venkovskou ženou, paní Váchalovskou. Byla dána do německé školy, na své přání však přešla do české. Její chatrné zdraví jí nedovolovalo věnovat se učitelství a obchodu, jak si přála.
První práci otiskla Vesna v roce 1894, téhož roku přinesla i povídku Vilma. V Nivě vyšla povídka Vlaštovčí hnízdo. O rok později ve Vesně Ziková publikovala povídky Rozzáření tmy a V klidu večera, v Moderní revui Západ a v Nivě Bílý květ a báseň Mizející stopy. V roce 1896 uveřejnila ve Vesně povídku Hasnoucí obzory a v almanachu Secese část nikdy nedokončeného románu Z kruhu ven!. Téhož roku, krátce po knižním vydání souboru črt Spodní proudy, však její literární činnost ukončila předčasná smrt. Je pochována v Praze na Olšanských hřbitovech.
Ziková po sobě zanechala rozepsané romány Z kruhu ven!, Karel Arkton a Třetí ročník, několik básní a tragickou aktovku Uvolnění. Několik prací vyšlo posmrtně, např. báseň V nemoci v Moderní revui v roce 1897.
Fragment osobního fondu Luisy Zikové je uložen v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v jednom archivním kartónu pod přírůstkovým číslem 15/58 a obsahuje její rukopisy básní a próz. Většina z nich je pečlivě přepsána drobným rukopisem Luisina přítele Karla Kamínka, dramatika a literárního kritika. Její deník se zachoval pouze v Kamínkově opisu. Důležité jsou poznámky k životu a dílu Luisy Zikové, sepsané rovněž Karlem Kamínkem. Dále fond obsahuje několik jednotlivin. Zahrnuje období 1892 – 1895, 1950.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace