Literární archiv Památníku národního písemnictví - Zlatá Praha

Vyhledávání:
Zlatá Praha
(1864-1865, 1884-?)

Časopis Zlatá Praha byl založen v roce 1864 Vítězslavem Hálkem jako pokračování známého vynikajícího časopisu Mikovcova Lumíru a Hálek byl jeho redaktorem po dvě léta. Vycházel dvakrát do měsíce a měl značnou uměleckou úroveň. Dalším redaktorem se stal B. Janda, za kterého časopis zanikl. Po delší přestávce začal opět vycházet v r. 1884 a vydával ho nakladatel J. Otto jako obrázkový týdeník pro zábavu a poučení za redakce Ferdinanda Schulze a V. Weitenwebera. Mezi přispěvateli najdeme vynikající jména české kultury a redakce obohatila obsah i množstvím překladů ze světové klasiky. V r. 1897 se stal spoluredaktorem Jaroslav Kvapil a v dubnu 1898 vedení časopisu od Ferd. Schulze plně převzal. Redaktorem obrazové části se stal malíř Viktor Olíva. Od ledna 1900 vycházel pět let jako spojené týdeníky Světozor a Zlatá Praha. Dvacátým ročníkem roku 1903 začala vycházet zvláštní pravidelná příloha, Společnost a sport, řízená Jaroslavem Borotínským. Jaroslav Kvapil se v říjnu 1904 vzdal vedení redakce a požádal nakladatele Ottu, aby svěřil vedení A. B. Dostálovi, členu redakce, který pak řídil samostatně textovou část čtyři léta, od roku 1905 opět pod názvem Zlatá Praha. Další významnou přílohou se stal Výstavní časopis Zlaté Prahy k Jubilejní výstavě v Praze roku 1908, který řídil Karel Vika. A. B. Dostála vystřídal v roce 1909 v redigování textové části Vincenc Červinka. Během I. světové války se ve vedení vystřídali V. Červinka, pak na čas samostatně V. Olíva a od 14. čísla 34. ročníku (1917), dr. Gustav Pallas, Artuš Scheiner a zodpovědný redaktor Aug. Eug. Mužík. Tato redakce redigovala časopis s různými obměnami až do ukončení vydávání.
Fragment redakčního archivu obsahuje korespondenci a redakční rukopisy převážně z údobí redigování Jaroslava Kvapila a A. B. Dostála. V korespondenci se prolínají i osobní záležitosti redaktorů. V rukopisech je řada drobných prací i předních literárních tvůrců té doby J. Haška, J. Mahena, F. Šrámka, R. Těsnohlídka, K. Tomana a dalších, básnická tvorba Z. Háskové, K. H. Hilara, K. Horkého, H. Jelínka, J. Karníka, F. Khola, J. Opolského, J. Ostena, A. Ráže, K. Scheinpfluga, Q. M. Vyskočila a F. Zavřela.
Archiv byl získán několika koupěmi a je uložen v pěti archivních kartónech pod přírůstkovými čísly 36, 64/66 a 96/68. Zahrnuje období 1861 – 1936.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace