Literární archiv Památníku národního písemnictví - Barkman Josef

Vyhledávání:
Josef Barkman
(1911-1980)

Narodil se 12. 11. 1911 v Dobšicích u Sobotky, zemřel tamtéž 23. 5. 1980.
       Rolník, lidový básník a písmák.
       Obecnou školu navštěvoval v Libošovicích, měšťanskou v Sobotce. Potom absolvoval zemědělskou školu v Mladé Boleslavi a po celý život pracoval v zemědělství – nejprve na rodném hospodářství, později v jednotném zemědělském družstvu.
Od mládí se věnoval kulturnímu a spolkovému životu, cvičil v Sokole Libošovice, hrál a režíroval ochotnické divadlo, byl členem Sboru dobrovolných hasičů v Dobšicích, v rodné obci vedl i místní knihovnu a psal kroniku. Na úrovni okresu byl kulturním referentem okresního sdružení republikánského dorostu v Sobotce. Za druhé světové války se aktivně účastnil odbojové činnosti jako spolupracovník partyzánů.
Od roku 1930 psal verše, povídky, články a divadelní hry. Věnoval se převážně venkovské problematice, k některým svým pracím čerpal náměty i z dějin Sobotecka. Svá díla otiskoval hlavně ve Věstníku soboteckém, v mladoboleslavském Rodném kraji, v Rozkvětu, později v liberecké Cestě míru a ve Zpravodaji Šrámkovy Sobotky. Verše otiskl i ve sborníku Básně rolníků z roku 1939 (v recenzi si jich povšiml i Arne Novák) a ve sborníku Polní květy z roku 1958. Jeho hry se provozovaly na venkovských scénách Sobotecka, Libáňska, Lomnicka a Turnovska, zvláště úspěšné byly Přeháňky.
Fragment osobního fondu Josefa Barkmana získal literární archiv Památníku národního písemnictví v roce 2000 darem od autorova vnuka Mgr. Jana Hrdiny (č. př. 65/2000). Obsahuje pouze část rukopisů a výstřižků Barkmanových prací včetně strojopisu jeho úspěšné hry Přeháňky.
Osobní fond je uložen v jednom archivním kartónu a zahrnuje období 1937 - 1980.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace