Literární archiv Památníku národního písemnictví - Knobloch Prokop

Vyhledávání:
PROKOP KNOBLOCH
(1800 - 1880)

Narodil se 8. 10. 1800 v Nadslavi, zemřel 11. 11.1880 ve Hřmeníně.
Učitel, písmák.
Pocházel z rodiny sedláka, jeho otec Jan Knobloch hospodařil v čp.5 v Nadslavi, matka Anna rozená Havelková se narodila v Bukvici čp.l. Absolvoval hlavní školu v Jičíně a v roce 1817 se stal učitelem (Veliš, Dětenice, Roždalovice, Hradištko). Většinu života působil na malé vesnické škole ve Hřmeníně u Libáně (1828-1876). Kromě svého povolání se živě zajímal o veřejné dění, jehož ohlas se projevuje v jeho tvorbě. Snad se tu projevil i vliv tehdejšího vikáře a školdozorce P. Antonína Marka z Libuně, o jehož vizitacích se zmiňuje ve své rukopisné učebnici poštů. Zde jsou potvrzeny i jeho styky s dalším předním činitelem národního obrození na Sobotecku, soboteckým kaplanem P. Damiánem Šimůnkem.
K učitelskému povolání přivedl i svého syna Václava Knoblocha, jenž pak půl století učil v sousední malé škole v Zelenecké Lhotě. I ten zdědil po otci lásku k hudbě a je doloženo jeho autorství několika hudebních skladeb.
Osobní fond Prokopa Knoblocha obsahuje pouze dvě jeho rukopisné knihy, početnici a zpěvník, které sepsal kolem poloviny 19. století. Jsou velmi zajímavým dokladem o pedagogické zdatnosti tehdejších venkovských učitelů. Připojeny jsou tři tisky a výstřižky vztahující se k jeho působení.
Písemnosti Prokopa Knoblocha darovali literárnímu archivu Památníku národního písemnictví v roce 2000 manželé Tomášovi ze Zelenecké Lhoty. Jsou zapsány pod přírůstkovým číslem 92/2000, uloženy v jednom archivním kartónu a zahrnují období 1845 - 1999.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace