Literární archiv Památníku národního písemnictví - Linková Marie

Vyhledávání:
Marie Linková
(1905-1992)

Narodila se 29. 6. 1905 v Dolním Bousově, zemřela 30. 1. 1992 tamtéž.
Učitelka hudby.
Její otec Karel Linka provozoval v Dolním Bousově pekařství, po celý svůj život byl veřejně činný, po 1. světové válce zastával 9 let funkci starosty obce. Také matka, Bohumila Linková, byla aktivní v kulturní a především v sociální oblasti. Stala se důvěrnicí okresní péče o mládež, byla spolupořadatelkou řady přednášek se zdravotní a sociální tematikou a autorkou drobných článků v regionálním tisku.
Pocházela z pěti dětí, 3 sourozenci zemřeli v útlém věku, bratr Jaroslav pak ve 30 letech. Ona sama se narodila s oční vadou a od 4 let byla nevidomá. Po základní škole vystudovala v Praze konzervatoř v Deylově ústavu pro nevidomé. Poté působila až do svých 60 let v Dolním Bousově jako učitelka hudby, především klavíru. I přes svůj zdravotní handicap se dále vzdělávala – účastnila se kurzů ruského jazyka a esperanta, naučila se pracovat s tkalcovským stavem. Byla velmi činorodá v místním kulturním životě – vystupovala na koncertech, stala se členkou řady spolků.
Osobní fond Marie Linkové je tvořen oddílem dokladů obsahujícím kromě osobních dokladů Marie Linkové i doklady jejích rodičů, které tak poměrně dobře mapují jejich společný život i majetkové poměry. Oddíl je doplněn jednotlivinami dokladů dalších rodinných příslušníků. Korespondenci vlastní tvoří obsáhlejší konvolut jak rodinné korespondence, tak rodinných přátel především z okruhu představitelů regionálního kulturního života (Mahulena Čejková, Sylva Daníčková, Otmar Homolka, Václav Vančura, Jaroslav Vlček, Ludmila Žofková). Korespondence rodinná obsahuje korespondenci rodičů s téměř stejným okruhem pisatelů (Ladislav Kafka, Jan Kadavý, Jindřich Gustav Maštálka, Pavla Moudrá, František Vaněk, František Vejražka). Oddíl rukopisů tvoří kromě několika jednotlivin vlastních prací Marie Linkové rukopisy její matky Bohumily Linkové (verše, projevy, úvahy) a dalších autorů (Sylva Daníčková, František Kalferst, Josef Ort, Ludmila Žofková). Pozůstalost je doplněna souborem tisků a výstřižků převážně s esperantskou, náboženskou, slepeckou, spiritistickou a sociální tematikou. Následují fotografie, kde jsou kromě snímků Marie Linkové a její rodiny i fotografie rodinných přátel a varia s kresbami Bohumily Linkové.
Písemnou pozůstalost Marie Linkové získal Literární archiv Památníku národního písemnictví darem v roce 2001, v přírůstkové knize je evidován pod číslem 62/2001. Fond zpracovala Magdaléna Šrůtová, je uložen v 7 archivních kartonech, zahrnuje časové období 1883 - 2001.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace