Literární archiv Památníku národního písemnictví - Fingerland Antonín

Vyhledávání:
Antonín Fingerland
(1900-1999)

Narodil se 26. 2. 1900 v Jičíně, zemřel 27. 12. 1999 v Hradci Králové.
Pocházel z rodiny berního oficiála. Obecnou školu navštěvoval v Jičíně, kde též absolvoval klasické gymnázium. Maturitní zkoušku složil v roce 1918. V tomtéž roce započal svá studia na lékařské fakultě Karlovy univerzity, kde 23. 2. 1924 promoval na doktora veškerého lékařství. Po pětileté asistentské službě byl 1. 11. 1928 jmenován primářem pro prosekturu a infekční oddělení v nemocnici v Hradci Králové. V letech 1929-1952 působil také jako stálý přísežný soudní znalec, zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové. Od svých 29 let byl členem předsednictva Spolku lékařů severovýchodních Čech. Zároveň se v tomto čase angažoval jako předseda všeobecné sekce. Dne 20. 4. 1945 zjistil epidemii skvrnitého tyfu u vězňů převezených z Terezína do obce Libčan. Po II. světové válce patřil mezi ty, kteří se zasloužili o vznik Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Na této fakultě se roku 1945 habilitoval pro obor patologické anatomie a histologie, pro nějž byl 1. 4. 1946 jmenován řádným profesorem. Dne 16. 10. 1956 se stal doktorem věd.
Během svého života publikoval mnoho vědeckých prací zabývajících se různými problémy patologické anatomie, především patologií infekčních chorob mikrobiálních i virových a onemocněním dýchacího a oběhového ústrojí. V roce 1960 vydal monografii o tuberkulomech plic.
V roce 1944 získal Šiklovu bioptickou cenu Českého spolku pro potírání zhoubných nádorů v Praze za práci O dvou případech feochromocytomů. Lavovu cenu Československé společnosti J. E. Purkyně převzal v roce 1967 za práci K patogenezi vrstevnatých tuberkulomů. V roce 1960 byly hlavní problémovou komisí Ministerstva zdravotnictví odměněny monografie – Tuberkulomy plic a Plicní aspergilomy otištěné v Časopise českých lékařů z roku 1960 a Morfologické formy stafylokokových nákaz, uveřejněné ve Sborníku vědeckých prací Lékařské fakulty Karlovy univerzity v Hradci Králové z roku 1959.
Byl celoživotním bojovníkem proti kouření a propagátorem rodného kraje, výborně fotografoval. V roce 1994 byl jmenován Rytířem lékařského stavu a stal se také čestným občanem města Jičína a čestným členem Pekařovy společnosti Českého ráje.
Písemnosti Antonína Fingerlanda získal Literární archiv Památníku národního písemnictví v roce 2001. Fond obsahuje řadu dokumentů týkajících se zvláště jeho lékařské vědecké činnosti. Kromě těchto materiálů a ne příliš rozsáhlé korespondence je nutno upozornit na rukopisný Deník ze zajetí za 1. světové války Jana Fingerlanda–Kasalického, Fingerlandova bratra.
Osobní fond je uložen ve 2 archivních kartonech. Zpracovaly ho studentky Jihočeské univerzity Eva Járová, Marie Jíchová, Lenka Černá a Jitka Skořepová v průběhu archivní praxe (č. př. 86/2001). Zahrnuje období 1909 - 2004.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace